Arbetar tillsammans för att stärka skogsforskning

I snart åtta år har Wallenberg Wood Science Center kopplat samman forskare från Chalmers och KTH i ett samarbete som fört den avancerade forskningen kring material från skogen framåt. Nu planeras för nästa steg: en nationell forskningsplattform.
​Sverige är oerhört rikt på skog. Men i dagens digitaliserade samhälle säljer inte pappersmassa som förr; skogsindustrin behöver rikta in sig på nya områden. Samtidigt finns ett allt större behov av att hitta hållbara lösningar och alternativ för oljebaserade produkter. Intensiv forskning pågår för att så effektivt som möjligt kunna framställa olika material från trä, och därmed ersätta oljebaserade material som konventionella plaster.

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett gemensamt forskningscenter för Chalmers och KTH. WWSC startades 2009, med 120 miljoner i grundplåt från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som hade gått ut med en specifik utlysning om forskning på svenska skogsråvara.

– Alla universitet fick söka och till slut var det bara Chalmers och KTH kvar. Då meddelande stiftelsen att de ville stödja ett gemensamt forskningscenter istället, berättar Lisbeth Olsson, professor på Chalmers institution för biologi och bioteknik samt en av de ledande krafterna bakom WWSC.
– På så sätt fick vi till en samling som vi aldrig fått annars. WWSC är ett unikt samarbete inom vårt område, och vi har skapat en interdisciplinär forskningsmiljö.

Idag samlar WWSC även forskare från andra universitet, samt engagerar företag. Doktorander från KTH och Chalmers träffas två gånger per år för att delta i en veckolång forskarskola, där de bygger nätverk och sammanhållning samt sprider de tvärvetenskapliga tankarna.
– Doktoranderna får lära känna andra aktiva forskare och ta del av andra kompetenser. Dessutom får de tillgång till infrastruktur vid de olika forskningsmiljöerna som ingår. Våra doktorander åker ofta till Stockholm för att göra analyser där, berättar Lisbeth Olsson.

Tidigare i höstas presenterades planerna på den nya nationella forskningsplattform som kommer att ta vid efter WWSC. Sveriges ledande skogsbolag gör gemensam sak med staten; tillsammans planerar de olika aktörerna att gå in med finansiering i storleksordningen 250-300 miljoner kronor årligen när plattformen är fullt utbyggd. Målsättningen är att skapa en kraftfull och långsiktig forskningsplattform med fokus på bio-baserade material och kemikalier från skogsråvara, och fokus kommer att ligga på såväl unik forskning som nya kompetenser och utbildning.
– Den nationella plattformen blir öppen och tillgänglig, en interdisciplinär mötesplats som ska samla både akademi och industri, säger Lisbeth Olsson.

Läs mer om den nya forskningsplattformen här.
Läs mer om forskning gjord inom Wallenberg Wood Science Center.
Läs debattartikel i Ny Teknik om forskningsplattformen.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Sidansvarig Publicerad: to 01 dec 2016.