Hitta till avdelningarna

 
 Kemihuset

 1. Forskarhus 1
     Våning
 1. Ingång och godsmottagning, verkstad, servicecentrum, exp. för inpasseringskort, sal KS11, kopieringsrum, studentutrymmen (för GU)
 2. Sal KG21
 3. -
 4. -
 5. Kontor för systembiologi, Kontor för industriell bioteknik
 6. Livsmedelsvetenskap
 7. -
 8. Sal KS91
 9. Molekylär mikroskopi, Administration Biologi och bioteknik, Laborationslokaler systembiologi
 10. Sal KS101, "10-an"
 2. Kurshus
       Våning
 1. Datorsal D8
 2. Studiecenter, datorsalar D9 & D10
 3. Salarna KS32, KG31-35 och datorsal D7
 4. Huvudentré, salarna KS41, KA-KC, KG42, KS1 & KS2
 5. Salarna KE, KG51-54, KD1 & KD2
 6. Laborationslokaler systembiologi, laborationslokaler industriell bioteknik
 7. -
 8. -
 3. Forskarhus 2 

       Våning

 1. Ingång, teknologutrymmen (för Chalmers)
 2. -
 3. -
 4. Kansli kemi- och kemiteknik (Chalmers)
 5. Studieexpedition (för GU), sammanträdesrum "5:an"
 6. -
Fysikhuset

       Våning

 1. Ingång, teknologutrymmen (för Chalmers)
 2. -
 3. -
 4. Industriell bioteknik, Systembiologi, Admininstration Biologi och bioteknik
 5. -
 6. -

4. MC2 

       Våning

 1. Fysikalisk kemi

Sidansvarig Publicerad: on 28 jan 2015.