Händelser: Bioteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 02 Dec 2021 11:39:42 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Malin-Barman.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Malin-Barman.aspxDocentföreläsning: Malin Barman, Livsmedelsvetenskap, BIO<p>10:an, meeting room, Kemigården 4, Kemi &amp; via Zoom; kontakta Mia Gartner för länk och lösenord</p><p>​​​​&quot;Early life nutrition and child health</p>​<span><strong>​​Abstract</strong>:<span></span><br />Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood has been identified as one important factor for early child development and later disease. For example, the immune system matures and develops already in utero and there is evidence that the nutritional milieu in utero and early infancy is of importance for development of allergy and other immune related diseases. In my research, we have shown that both the maternal dietary intake during pregnancy and the infants’ nutritional status at birth are associated with asthma, eczema, and food allergy development in the children using data and samples from three different birth cohorts. <br /></span><div><span>The maternal diet during pregnancy is also of importance for pregnancy-related outcomes, such as gestational duration and preeclampsia, and for fetal outcomes, such as birth weight and neonatal health. Our research has shown that maternal intake of fish oil rich in long chain omega-3 fatty acids are associated with a longer gestation and higher birth weight. <br /></span></div> <div><span><br /></span></div> <div><span></span></div> <span>During this presentation I will highlight the current knowledge regarding early life nutrition in relation to both immune development and allergic diseases as well as pregnancy and fetal outcomes and relate this to my own research findings. In my future studies I will address the exposome i.e. early life exposures to nutrients, toxicants and microbes and disease outcomes, and the development of preventive strategies.<span style="display:inline-block"></span></span>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Filip-Buric.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Filip-Buric.aspxFilip Buric, Systembiologi<p>KA, lecture hall, Kemigården 4, Kemi &amp; via Zoom; kontakta Martina Butorac för länk och lösenord</p><p>​​​&quot;Mapping the proteome with data-driven methods: A cycle of measurement, modeling, hypothesis generation, and engineering</p><strong>​​​Fakultetsopponent</strong>: Professor Lukas Käll, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health KTH – Royal Institute of Technology<br /><br /><strong>Handledare</strong>: Docent Aleksej Zelezniak, Chalmers<br /><strong>Examinator</strong>: Professor Ivan Mijakovic, Chalmers<br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Grona-kemikalier-och-branslen-med-hjalp-av-katalys-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Grona-kemikalier-och-branslen-med-hjalp-av-katalys-.aspxGröna kemikalier och bränslen med hjälp av katalys<p>J.A. Pripps Pub &amp; Café, café, Teknologgården 2, Kårhuset</p><p>​Den 10 december, 15:30-17.00 är det dags för Fredagsseminarium &amp; afterwork. Vi ses i Kårhusets pub, en spiraltrappa upp.På detta seminarium beskriver Louise Olsson olika katalytiska processer för att producera gröna kemikalier och bränslen. Så kom, lyssna och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p><b>​</b><span style="background-color:initial"><b>Produktion av gröna kemikalier och bränslen</b> är kritiska för vår omställning till ett förnybart samhälle.  <br />Eftersom vi använder enorma mängder av kemikalier och bränslen i vårt dagliga liv är det viktigt att utveckla flera olika gröna processer som tillvaratar olika råvaror. I detta seminarium kommer två olika processer beskrivas:</span><div><ul><li>Biomassa består till ca 30 procent av lignin, som är en stor biopolymer. Idag eldas det mesta av ligninet, och vi har därför en underutnyttjad råvara som vi skulle kunna använda för att göra gröna kemikalier och bränslen. På seminariet kommer Louise att beskriva hur man kan använda lignin i ett framtida bioraffinaderi mha katalytiska processer.</li> <li>Carbon capture utilisation (CCU) är en viktig framtida teknik där infångad CO2 kan omvandlas till gröna kemikalier och bränslen via katalytisk hydrering. Denna viktiga teknik kommer också diskuteras i detta seminarium.   </li></ul></div> <div><div><span style="font-weight:700"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/KB/Kemiteknik/Louise%20Olsson_portratt_170x170%20(002).jpg" alt="Louise Olsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px" />Program:</span></div> <div><ul><li>​15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Gröna kemikalier och bränslen med hjälp av katalys, Louise Olsson, Professor, Kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik. Avdelningschef för Kemiteknik , Chalmers</li> <li>Frågestund.</li> <li>16<span style="background-color:initial">:00-17:00, Mingel<br /><br /></span></li></ul> <span style="background-color:initial"><b>​​​Arrangör:</b></span><span style="background-color:initial"> Chalmers </span><span style="background-color:initial">styrkeområde Energi. Vid varje fredagsseminarium finns det möjlighet att diskutera nya </span><span style="background-color:initial">ideér till fors</span><span style="background-color:initial">kning med </span><span style="background-color:initial">Energis ledning.</span><span style="background-color:initial">​</span></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Halvvagsseminarium-Christos-Skrekas.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Halvvagsseminarium-Christos-Skrekas.aspxHalvvägsseminarium: Christos Skrekas, Systembiologi<p>Giga, meeting room, Kemigården 1, Fysik och via Zoom; kontakta Gunilla Karlsson för länk och lösenord</p><p>​​​​​​&quot;CRISPR technologies for high throughput metabolic engineering of yeast</p><strong>​​​​Handledare</strong>: Forskningsprofessor Verena Siewers<br /><strong>Examinator</strong>: Professor Jens Nielsenhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-John-Hellgren.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-John-Hellgren.aspxJohn Hellgren, Systembiologi<p>via Zoom/Hybrid</p><p>​​​​&quot;Engineering central carbon metabolism with phosphoketolase pathways in Saccharomyces cerevisiae</p><strong>​​​​Fakultetsopponent</strong>: Professor Jack Pronk,  Delft Technical University, Netherlands<br /><br /><strong>Handledare</strong>: Forskningsprofessor Verena Siewers, Chalmers<br /><strong>Examinator</strong>: Professor Ivan Mijakovic, Chalmers<br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Elzbieta-Rembeza.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Elzbieta-Rembeza.aspxElzbieta Rembeza, Systembiologi<p>via Zoom/Hybrid</p><p>​​​​&quot;Experimental and computational exploration of enzyme sequence space</p><strong>​​​​Fakultetsopponent</strong>: Professor Zbynek Prokop, Loschmidt Laboratories, Masaryk University, Czech Republic<br /><br /><strong>Handledare</strong>: Docent Martin Engqvist, Chalmers<br /><strong>Examinator</strong>: Professor Ivan Mijakovic, Chalmers<br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Peishun-Li.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Peishun-Li.aspxPeishun Li, Systembiologi<p>TBA</p><p>​​&quot;Integrative analysis of multi-omics data reveals links between human diseases and the gut microbiota</p><strong>​​Fakultetsopponent</strong>: Associate Professor Mani Arumugam, University of Copenhagen, Denmark<br /><br /><strong>Handledare</strong>: Professor Jens Nielsen, Chalmers<br /><div><strong>Examinator</strong>:  Forskningsprofessor Verena Siewers, Chalmers</div> <br />