Hohmann Labb

Prof. Stefan HohmannLedare
: Prof. Stefan Hohmann (d. 2021)

Vi studerar signalöverföringsvägar med fokus på deras dynamiska egenskaper. I våra studier integrerar vi experimentella data med matematisk modellering. Vi använder jästsvampen Saccharomyces cerevisiae som experimentell modellorganism. De senaste 20 åren har vi främst studerat HOG-signalvägen, som kontrollerar cellens anpassning till osmotisk stress, samt AMPK/SNF1-systemet, som kontrollerar energibalansen i eukaryota organismer. Under senare år har vi i ökande omfattning studerat dynamiska processer i individuella levande celler. Inom syntetisk biologi använder vi oss av signalvägarna för att ”programmera” celler, och vi har utvecklat några nya ansatser och metoder.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.