Engqvist Lab

Ledare:
Forskarassistent Martin Engqvist

Vår forskning fokuserar på bioinformatik och biokemisk högkapacitets-karakterisering av enzym. Vårt mål är att förstå hur olika proteiners sekvens bestämmer deras funktion.

Mängden sekvensdata från genomprojekt växer explosionsartat medan vår kunskap om geners funktion växer sakta. Glappet mellan vad vi vet och vad vi inte vet växer. För att kunna tillgodogöra oss värdet av sekvenserade genom måste vi markant öka mängden experimentell data och därmed annotera gener med deras funktion. En ny typ av experimentella högkapacitets-plattformer måste etableras för detta syfte.

Vi använder koncept of expertis från bioinformatik, biokemi och riktad evolution för att driva en plattform för högkapacitskarakterisering av enzymer. Det är ett nyskapande sätt att använda etablerade metoder för nya ändamål. Vi använder dessa metoder för att i samma experiment studera att stort antal närbesläktade enzym. Forskningen leder till insikter angående hur aminosyrasekvens i kombination med proteinstruktur bestämmer funktion i enzymer.

För ytterligare information: Engqvist Lab website

Sidansvarig Publicerad: to 04 maj 2017.