Forskningsområden

​Avdelningen för Livsmedelsvetenskap och nutrition har en bred forskningsbas inom olika områden, mycket av deras forskning ryms inom följande områden:

  • Bioaktiva föreningar i livsmedel
  • Biotillgänglighet av av metaller
  • Marina råvaror och livsmedel
  • Mikroorganismer i livsmedel
  • Nutrition i låginkomstländer
  • Nutritionell immunologi
  • Nutritionell metabolomik
  • Precisionsnutrition

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.