Precisionsnutrition


Involverade forskare

Professor Rikard Landberg
Docent Carl Brunius
Postdoc Lin Shi
Postdoc Izabela Biskup
Postdoc Marie Palmnäs
Postdoc Mohsen Mazidi
Doktorand Kia Nøhr Iversen
Industridoktorand Agnetha Rostgaard-Handen (Danish Cancer Society Research Center)
Gästdoktorand Adila Nor MhD Omar (Karolinska Institutet)
Gästdoktorand Rui Zheng (Uppsala Universitet)
Doktorand Elise Nordin


Forskningsområdet
 
Det finns en ökad medvetenhet kring att individer ”svarar” olika på kost och livsstil. Men det är i dagsläget osäkert hur olika livsstilsfaktorer såsom medicinering, mikrobiotan i tarmen, fysisk aktivitet tillsammans med bakgrundskost och genetisk variation förklarar dessa skillnader. För att åstadkomma ett skifte mot mer hälsosam kost för optimal hälsa, finns ett behov att anpassa kosten för att möte individens behov i större utsträckning. På vilka grundvalar denna anpassning bör ske är i dagsläget oklart. Syftet med vår forskning inom detta området är att undersöka hur individanpassning kan ske och utvärdera effekterna av sådan anpassning, i randomiserade kliniska studier.

Kosten spelar en avgörande roll för hälsan och är den viktigaste påverkbara riskfaktorn för icke-kommunicerbara sjukdomar som tillsammans står för över 60 % av dödligheten i världen (enligt WHO) . Förbättrad global hälsa och välbefinnande är ett av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Målet är att reducera förtidigt död med en tredjedel hos världens befolking fram till 2030- något som kräver stora insatser, inte minst för att åstadkomma ett skifte mot mer hälsosam kost.

Trots utbredd kunskap kring vad som utgör en hälsosam kost på populationsnivå, är det färre än 20% av konsumenterna som äter enligt kostråden. Mer effektiva strategier för att förbättra hälsa och välmående behövs därför. För att motivera konsumenterna till att skifta mot en mer hälsosam kost, undersöker vi hur individanpassning kan ske utifrån metabol fenotyp, s.k. metabotypning, där individer med liknande metabol profil grupperas utifrån vilka metaboliter som återfinns i blodet och utifrån information om mikrobiotan i tarmen.
Pågående projekt inom området

  • New strategies for prevention of life-style related dieases through alterations of diet and microbiota. 2018-2020. Finansiering: VR. Projektledare: Prof. Rikard Landberg
  • Diet x gut microbiome-based metabotypes to determine cardio-metabolic risk and tailor intervention strategies for improved health. EU JPI-INTIMIC projekt. 2018-2020. Finansiär: FORMAS. Projektledare: Prof. Rikard Landberg
  • Molecular profiling of the Central Swedish Cohorts & Biobank: Entering precision medicine for healthy ageing. 2018-2021. Finansiering: VR. Projektledare: Prof. Karl Michäelsson (Uppsala universitet).
  • Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environment Research (SIMPLER, called Swedish Central Cohorts and Biobank). 2018-2022. Finansiering: VR-RFI. PIs Prof. Prof. Karl Michäelsson (Uppsala universitet) and Prof. Alicja Wolk (Karolinska Institutet)
  • Proteomics and metabolomics in a prospective cohort study- towards precision medicine. 2017-2020. Finansiering: Olle Engkvist Foundation.  Projektledare: Prof. Karl Michäelsson (Uppsala universitet).
  • Microbiome-centered strategies to promote development of the immune system in suckling pigs. 2018-2020. Finansiering: Formas. Projektledare: Assoc. Prof. Johan Dicksved (SLU)
  • Optimal diet guided by metabotype for health & wellbeing. 2016-2020. Finansiering: Formas. Projektledare: Rikard Landberg.
  • Whole Grain Rye Foods for Weight and Body Fat Reduction- The RyeWeight Study. 2015-2017. Finansiering: Formas. Projektledare: Prof. Rikard Landberg
  • ELIN- The effects of enterolignans in chronic disease. 2013-2018. Danish Strategic Research Fund. Projektledare: Dr Anja Olsen (Danish Cancer Institute Research Center, Copenhagen)
  • The MedGICarb-study:  Long-term effects of a low GI diet on glucose and insulin responses and cardiometabolic risk factors. MultiCenter-study. 2017-2019. Projektledare of the Swedish Center: Prof. Rikard Landberg. Finansiering: Barilla. 

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.