Nutritionell immunologi


Involverade forskare

Ann-Sofie Sandberg, professor
Alastair Ross, docent
Malin Barman, PhD
Karin Larsson PhD
Mia Andersson MSc-student
Olle Hartvigsson MSc-student


Forskningsområdet
 
Allergi utgör ett stort problem i synnerhet i industriländer, och är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Det finns för närvarande ingen evidensbaserad strategi för att minska risken för allergi. Människans miljö däribland mikroorganismerna anses vara en viktig faktor för att förebygga utveckling av allergi och andra immunrelaterade sjukdomar.
Vår forskning undersöker effekterna av mammans kost under graviditeten och barnets nutrition tidigt i livet med avseende på immunologisk mognad och med fokus på förebyggande av allergi. Vi arbetar i två mamma/barn födelsekohorter: NICE och FARMFLORA

NICE: Det övergripande målet är att studera hur miljön - näring, mikrober och miljögifter - under graviditeten och barnets första år påverkar mognad av immunsystemet och utveckling av immunrelaterade och neurologiska sjukdomar. (omfattande biobank, multi omics-metoder) Målet är att hitta nya strategier för att kunna förutsäga och förebygga risk för allergi.

FARMFLORA: Att identifiera faktorer (diet och näringsämnen, tarm och luftvägsmikrobiota) som kan vara en del av allergi skydd av att växa upp på bondgård.

Samarbeten: Sahlgrenska akademin, Sunderby sjukhus Karolinska Institutet, Umeå universitet

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.