Nutrition i låginkomstländer


Involverade forskare

Bitr. professor Ulf Svanberg
Bitr. professor Marie Alminger
Docent Thomas Andlid
Serafina Vilanculos, doktorand


Forskningsområdet
 
Detta projekt är inriktat mot två av de största hälsoproblemen i låginkomstländer som är kopplat till kosten, nämligen järn- och A-vitaminbrist. I ett pågående långvarigt samarbete med länderna Tanzania, Uganda och Mozambique, genomförs forskning med stöd av Sida/SAREC med syfte att öka biotillgängligheten av järn i cerealiebaserade koster för barn och ta fram kunskap om hur provitamin A i grönsaker, frukt och sötpotatis kan bidra till en förbättrad A-vitaminstatus hos barn och kvinnor. Orsaken till anemi i låginkomstländer beror i huvudsak på en ensidig kost oftast tillagad som en gröt på spannmål som majs, hirs eller sorghum. Denna kost har visserligen ett högt järninnehåll men innehåller också ämnen (inhibitorer), främst fytat och polyfenoler, som förhindrar att järn tas upp i kroppen. Med olika fermenteringstekniker och genom att utnyttja befintliga enzymer i olika växter kan vi bryta ned dessa inhibitorer till nivåer som gör att tillgängligheten av järn väsentligt kan öka. Vi isolerade ett antal jästarter från traditionellt mjölksyrafermenterade majsvällingar från Tanzania och hittade några jäststammar med förmåga att bilda ett enzym, fytas, som bryter ned fytat. En av jäststammarna hade en unik förmåga att frigöra enzymet genom cellväggen vilket medförde att mängden fytat i majsvällingar kunde brytas ned till nivåer tillräckligt för att öka järnupptaget. Med hjälp av genteknik och klassisk mutation är syftet att ytterligare öka fytasproduktionen från denna jäststam och att göra den användbar i en starterkultur för fermentering. För att minska den negativa effekten av polyfenoler på järn har vi utnyttjat enzymer (PPO) som finns i många vanligt förekommande frukter. Genom att behandla mjöl från sädesslag som innehåller polyfenoler med sådana enzymer minskade dessa ämnen kraftigt och tillgängligheten av järn ökade till mer än det dubbla. Vitamin A finns i animala livsmedel men i de flesta låginkomstländer är basfödan av vegetabiliskt ursprung. A-vitaminbehovet måste därför tillgodoses via provitamin A-karotenoider. Problemet är att upptaget av provitamin A från frukt och grönsaker är för lågt för att täcka detta behov. Genom att förändra traditionella tillagningsmetoder har vi kunnat förbättra tillgängligheten av provitamin A. Med hjälp av en speciellt utvecklad mikroskopiteknik (CARS och SHG) har vi också visat hur provitamin A frigörs på cellnivå från sötpotatis vid olika tillagnings-metoder och därmed kunna förutsäga vad som är optimalt för en hög tillgänglighet. Dessa projekt har utförts i samarbete med Tanzanias livsmedelsinstitut och Makerere-universitetet i Uganda, vilket innebär att det finns naturliga kanaler för att föra ut nyvunnen kunskap på bynivå och därmed bidra till att långsiktigt förebygga både järn- och A-vitaminbrist. 

Pågående projekt
 
I ett forskningsprogram med Universitetet Eduardo Mondlane i Maputo, Mozambique driver vi tre projekt i samarbete med Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) i Göteborg. Två med syfte att baka bröd med inblandning av lokala råvaror för att minska behovet att importera vete. Målsättningen är att tillverka en brödprodukt med liknande egenskaper som vetebröd och att utnyttja resultatet från Tanzaniaprojektet genom att använda jäststammar med fytasproduktion för att öka tillgängligheten av järn i brödet. Inblandning av olika provitamin A-källor skall undersökas med syfte att optimera betingelserna för en hög biotillgänglighet av provitamin A. I ett tredje projekt skall vi använda modern torkningsteknik (osmotisk dehydrering och varmlufts/mikrovågsvärmning) för att torka inhemska frukter med syfte att bibehålla ett högt innehåll av olika bioaktiva komponenter och provitamin A.

Läs mer om forskningen i ett reportage!

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.