Svanberg Labb

​Vår forskning är inriktat mot två av de största hälsoproblemen i låginkomstländer som är kopplat till kosten, nämligen järn- och A-vitaminbrist.
I ett pågående långvarigt samarbete med länderna Tanzania, Uganda och Mozambique, genomför vi forskning med stöd av Sida/SAREC med syfte att öka biotillgängligheten av järn i cerealiebaserade koster för barn och ta fram kunskap om hur provitamin A i grönsaker, frukt och sötpotatis kan bidra till en förbättrad A-vitaminstatus hos barn och kvinnor.
Orsaken till järnbristanemi i låginkomstländer beror i huvudsak på en ensidig kost oftast tillagad som en gröt på spannmål som majs, hirs eller sorghum. Denna kost har visserligen ett högt järninnehåll men innehåller också ämnen (inhibitorer), främst fytat och polyfenoler, som förhindrar att järn tas upp i kroppen. Med olika fermenteringstekniker och genom att utnyttja befintliga enzymer i olika växter kan vi bryta ned dessa inhibitorer till nivåer som gör att tillgängligheten av järn väsentligt kan öka. Vi isolerade ett antal jästarter från traditionellt mjölksyrafermenterade majsvällingar från Tanzania och hittade några jäststammar med förmåga att bilda ett enzym, fytas, som bryter ned fytat. En av jäststammarna hade en unik förmåga att frigöra enzymet vilket medförde att mängden fytat i majsvällingar kunde brytas ned till nivåer tillräckligt för att öka järnupptaget. Samma jäststam har också använts i ett projekt i Mozambique för att baka bröd baserat på majs och sorghum, där mängden phytat är helt nedbruten.  Med hjälp av genteknik och klassisk mutation är syftet att ytterligare öka fytasproduktionen från denna jäststam och att göra den användbar i en starterkultur för fermentering.
För att minska den negativa effekten av polyfenoler på järn har vi utnyttjat enzymer (PPO) som finns i många vanligt förekommande frukter. Genom att behandla mjöl från sädesslag som innehåller polyfenoler med sådana enzymer minskade dessa ämnen kraftigt och tillgängligheten av järn ökade till mer än det dubbla.
Vitamin A finns i animala livsmedel men i de flesta låginkomstländer är basfödan av vegetabiliskt ursprung. A-vitaminbehovet måste därför tillgodoses via provitamin A-karotenoider. Problemet är att upptaget av provitamin A från frukt och grönsaker är för lågt för att täcka detta behov. Genom att förändra traditionella tillagningsmetoder har vi kunnat förbättra tillgängligheten av provitamin A. Med hjälp av en speciellt utvecklad mikroskopiteknik (CARS och SHG) har vi också visat hur provitamin A frigörs på cellnivå från sötpotatis vid olika tillagnings-metoder och därmed kunna förutsäga vad som är optimalt för en hög tillgänglighet. Dessa projekt har utförts i samarbete med Tanzanias livsmedelsinstitut och Makerere-universitetet i Uganda, vilket innebär att det finns naturliga kanaler för att föra ut nyvunnen kunskap på bynivå och därmed bidra till att långsiktigt förebygga både järn- och A-vitaminbrist.

Medarbetare:
Professor Marie Alminger
Associate Professor Thomas Andlid
PhD-student Serafina Vilanculos

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.