Livsmedelsvetenskap

Inom Livsmedelsvetenskap fokuserar vi främst på mat och hälsa genom att studera molekyler, celler och hela kroppen. Vår forskning syftar också till att förhöja livsmedels kvalitet, minska svinnet och att använda alternativa källor för att producera näringsämnen.


Det övergripande målet är att verka för hälsa, livskvalitet och ett hållbart samhälle. Det kan handla om att ta till vara på restprodukter från fisk, förbättra nutritionella och sensoriska egenskaper i cerealier, frukt och grönt med hjälp av jäst och mjölksyrabakterier eller att studera hur t.ex. tillagning påverkar aktiviteten hos bioaktiva föreningar.

Vårt huvudmål är att identifiera faktorer i mat som har gynnsamma eller ogynnsamma effekter på vår hälsa och livsmedlets kvalitet. Arbetet fortskrider sedan med syfte att öka eller minska dessa faktorer i livsmedel. Vi ägnar oss också åt grundforskning där vi t.ex. studerar cellulära mekanismer i humana cellmodeller och djurmodeller. Humanstudier utförs i samarbete med medicinsk fakultet. Gruppen bedriver även ett gediget arbete med utveckling av analytiska metoder.

 

 

Sidansvarig Publicerad: on 04 jul 2018.