Scheers Lab

​Forskningsledare: Nathalie Scheers

Vår forskning sker inom området molekylär nutrition. Primärt fokus är på specifika metallföreningar, protein eller andra molekyler vi får i oss via kosten, eller som tillskott, och deras effekter på vår hälsa.
Målet är att förstå cellulära mekanismer på tarmnivå och att förstå samband mellan intag av olika föreningar och sjukdom - för att motverka sjukdom.

I denna gruppering arbetar vi främst med humana cellmodeller. Det kan vara samkulturer av tarmceller med leverceller eller mukösa bägarceller. Vi studerar reglering av upptagsprotein, stressrespons och apoptos, uttryck för cancer- och inflammationsmarkörer, och biotillgänglighet av olika nutrienter - Allt beroende på frågeställningen. Utöver denna kärnverksamhet finns också andra intressen t. ex. har vi i tidigare studier identifierat en molekyl som har potential att hindra nedbrytningen av gluten i tarmen att initiera en immunrespons hos celiakister. Detta planerar vi nu att studera vidare i en human interventionsstudie som börjar i april 2020 - vi kommer snart att påbörja rekrytering av försökspersoner. Ett annat hett område i vår forskning är att vidare studera fiskproteinet parvalbumin beta och om intag av fisk rik på parvalbumin-B är negativt korrelerat med Alzheimers’ eller andra sjukdomar med påverkan på kognition.   

Höstterminen 2020 tar vi emot examensarbetare (30/60 poäng) - kontakta Nathalie Scheers om Du vill veta mer.

Teamet:
Nathalie Scheers, docent
Darja Dobermann, postdok
Fionn O’fearghail, gästdoktorand (DIT, Irland)​
Hanna Öhrn, nutritionist/projektassistent
Niklas Engstöm, postdock (pappaledig)

Tidigare medarbetare:
Swarnim Gupta, postdok

Publicerad: ti 18 feb 2020.