Scheers Lab

​Forskningsledare: Nathalie Scheers

Vår forskning sker inom området molekylär nutrition. Primärt fokus är på specifika metallföreningar, protein eller andra molekyler vi får i oss via kosten, eller som tillskott, och deras effekter på vår hälsa.
Målet är att förstå cellulära mekanismer på tarmnivå och att förstå samband mellan intag av föreningar och sjukdom - för att motverka sjukdom.

I denna gruppering arbetar vi främst med humana cellmodeller. Det kan vara samkulturer av tarmceller med leverceller eller mukösa bägarceller. Vi studerar reglering av upptagsprotein, stressrespons och apoptos, uttryck för cancer- och inflammationsmarkörer, och biotillgänglighet av olika nutrienter - Allt beroende på frågeställningen. Utöver denna kärnverksamhet finns också andra intressen t. ex. har vi i tidigare studier identifierat en molekyl som har potential att hindra nedbrytningen av gluten i tarmen att initiera en immunrespons hos celiakister. Detta planerar vi nu att studera vidare i en human interventionsstudie. Ett annat hett område i vår forskning är att vidare studera fiskproteinet parvalbumin beta och om intag av fisk rik på parvalbumin-B är negativt korrelerat med Alzheimers’ eller andra sjukdomar med påverkan på kognition.   

Medarbetare:
Niklas Engstöm, postdoc
Swarnim Gupta, postdoc (delad med Sandberg lab)
Shokoufeh Karimi, postdoc (delad med Undeland lab)
Fionn O’fearghail, gästdoktorand (DIT, Irland)

Publicerad: to 13 jun 2019.