Stubelius Labb

​Forskningsgruppsledare: Alexandra Stubelius, Forskarassistent

Målet med varje framgångsrik behandling bör vara att förbättra patientens hälsotillstånd och i slutändan återställa normal vävnadsfunktion. I Alexandra Stubelius forskarteam studerar och utvecklar vi nanosystem och material som drar nytta av inflammation för att rikta läkemedelsleverans och inducera naturlig cellsignalering. Eftersom inflammation bidrar till en mängd olika sjukdomar, inklusive cancer och autoimmuna sjukdomar, kan denna teknik bidra och förbättra hälsan och livskvalitet för många patienter.

En av de största utmaningarna för framtida mediciner är att leverera behandlingar och läkemedel direkt till målet- det sjuka området i kroppen. Många läkemedel som annars fungerar bra utsöndras för snabbt, är giftiga på fel plats eller är svåra att lösa upp. Syftet med läkemedelsberedningar är att förbättra ett läkemedelseffekter, minska biverkningar och förbättra kostnadseffektiviteten, men även öka patienters följsamhet.
Eftersom kemiska reaktioner och cellinteraktioner sker på nanonivå kan det vara smart att angripa sjukdomar med verktyg anpassade till denna skala. Genom att designa nanopartiklar som utnyttjar inflammationen mot sig själv för att leverera läkemedel just dit, kan vi stoppa inflammationen så tidigt som möjligt och med minsta möjliga mängd läkemedel. Samtidigt kan vi hjälpa och styra vävnadens läkningsprocess, eftersom man vet att immunceller aktivt deltar i vävnadsuppbyggnad.

För att designa dessa material utnyttjar vi apotekares, immunologers, bio-, kemi-, nano- och materialingenjörers och läkares olika kompetenser. Vår forskning undersöker samspelet mellan polymera biofunktionella nanopartiklar och immunsystemet. För att uppnå reducerad inflammation med minsta mängd läkemedel, använder vi både vanliga antiinflammatoriska läkemedel laddade i nanopartiklar, eller återanvänder läkemedel som används vid andra sjukdomar. Vi utvecklar också nanosystem som modifierar det inflammatoriska svaret för att återställa metabolisk signalering.

Vi välkomnar intresserade studenter!

  • Om du är intresserad av att göra ett projekt under sommaren eller ditt examensarbete i vår grupp (tillgängliga examensarbeten), kontakta Alexandra Stubelius alexandra.stubelius@chalmers.se

  • Är du intresserad av att gå med i gruppen som doktorand? Ett sätt är att ansöka om de årligt återkommande doktorand-tjänsterna inom Excellence Initiative Nano på Chalmers (kolla Chalmers Vacancies).

  • För närvarande har vi inga öppna postdoc-positioner. Är du intresserad av att gemensamt ansöka om stipendium, vänligen kontakta alexandra.stubelius@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.