Esbjörner Winters Labb

Forskningsgruppsledare: Elin Esbjörner Winters

Elin Esbjörner Winters  forskning är inriktad på att förstå hur proteinaggregation i hjärnan bidrar till sjukdomsbilden i neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimersdemens. Elins forskningsgrupp kombinerar biofysik och biokemi med fluorescensavbildning samt cell- och molekylärbiologi för att studera hur amyloida fibriller och neurotoxiska proteinaggregat bildas in vitro och i cellmodeller som efterliknar neurodegenerativa sjukdomar. Elin representerar Chalmers unga forskare i styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik.

 

Mer information inom kort

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.