Doktorandråd

Institutionen för Biologi och bioteknik (BIO) och Institutionen för Kemi och kemiteknik (K) har ett gemensamt doktorandråd. Doktorandrådet består av doktorander från de olika avdelningarna vid K och BIO. Rådets syfte är att verka för de forskarstuderandes bästa genom att inhämta och sprida information, diskutera angelägna frågor, utgöra ett forum för idéer samt att se till att doktoranderna är representerade i lämpliga sammanhang.

Doktorandrådet för K och BIO har ungefär fem-sju möten per år, med diskussioner runt bland annat utbildning, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Rådet har även representanter närvarande vid olika möten, som exempelvis institutionsrådsmötet.

I maj varje år har doktorandrådet ett stormöte som alla doktorander vid K och BIO blir inbjudna till. Under detta möte väljs nya medlemmar i doktorandrådet in. Doktorander vid BIO är välkomna till alla doktorandrådsmöten.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta BIO:s doktorandrådsordförande: Linnea Österberg. Frågor kan också riktas direkt till Doktorandsektionen (DS), som är en sammanslutning av alla forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola, eller till Doktorandombudsmannen, som har till uppgift att hjälpa doktorander när eventuella svårigheter dyker upp. Det kan exempelvis röra sig om utebliven handledning, trakasserier eller andra allvarliga arbetsrelaterade problem.

Sidansvarig Publicerad: må 09 mar 2020.