Publikationer

De olika avdelningarna / forskargrupperna som nu tillhör institutionen (sorterat på publikationsår till och med 2014);

Livsmedelsvetenskap

Industriell bioteknik

Systembiologi

Kemisk biologi

   Esbjörner Winter lab

   Westerlund lab


Institutionen (2015 och framåt);

Sidansvarig Publicerad: fr 27 apr 2018.