Centrum och infrastrukturer vid Biologi och bioteknik

Forskargrupperna och forskarna vid institutionen för Biologi och bioteknik deltar i flera nationellt och internationellt finansierade center och infrastrukturer. Institutionen fungerar vidare som länk mellan vissa av dessa.

Centrum

 • ​Formulaex
  ​Formulaex är ett industriellt forskningscenter för funktionell RNA-leverans. Syftet är att bidra med grundläggande kunskaper som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations nukleotidläkemedel.​

 • Wallenberg Wood Science Center, WWSC
  Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya material från träden. Uppdraget är att skapa kunskap och utveckla kompetens som kan ligga till grund för ett innovativt användande av skogen som råvara.

Infrastrukturer 

 • Beräkningsinfrastruktur för systembiologi​, CSBI
  ​Beräkningsinfrastruktur för systembiologi vid Chalmers ger expertstöd till svenska forskare inom både akademi och industri och erbjuder webbaserad förvaring av skalenliga modeller av genom samt en plattform för integrerad dataanalys.

 • Chalmers Mass Spectrometry Infrastructure, CMSI
  ​CMSI är en av Chalmers infrastrukturer, och erbjuder instrument för masspektrometri och tjänstanalyser för forskare på Chalmers, men även från annat håll. För tillfället kan många olika typer av små molekyler analyseras i biologiska prover på CMSI, och mängden analyser som kan köras utökas. Infrastrukturen gör även metabolomikanalyser och är en nod till Swedish Metabolomics Centre i Umeå.

Övriga nätverk

 • ​Blå mat​ −​ centrum för framtidens sjömat
  Syftet med Blå mat är är att ta vara på de möjligheter som finns att producera näringsriktig och hållbar mat från fångst i svenska vatten. 
 • ​​Food Science Center, FSS
  Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning. Inom fyra temaområden (råvaror, teknologi, miljö samt mat-hälsa) utarbetas för närvarande nationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt.
 • Kristineberg Center för marin forskning och innovation
  Chalmers, Göteborgs universitet,  KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun driver tillsammans forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center. Centret stärker möjligheterna att arbeta för de globala hållbarhetsmålen och genomföra de nationella och regionala maritima strategierna.
 • ​National Bioinformatics Infrastructure Sweden, NBIS​
  En nationell infrastruktur finansierad av VR, med sin kärnverksamhet vid SciLifeLab. NBIS är den svenska noden I ELEXIR, en EU-finansierad infrastruktur för bioinformatik. Chalmers har en nod i NBIS och planerar att expandera denna för att bli en huvudnod för bioinformatikservice i regionen.​
 • Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, DTU Biosustain
  DTU Biosustain är ett stort forskningscenter med huvudsäte på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och satellitsäten på Chalmers, KTH samt University California of San Diego. Centrat är finansierat via en donation på 1.3 miljarder DKK från Novo Nordisk fonden.
 • PAN Sweden
  PAN Sweden forskningscenter bidrar med evidensbaserad kunskap om växtbaserade proteiner för en hållbar planet och hälsosamma konsumentval.  

 • Scilifelab
  Scilifelab är en nationell infrastruktur inom life science​

 • Swedish National Infrastructure for Biological Mass Spectrometry, BioMS
  ​BioMS är en nationell infrastruktur för biologisk masspektrometri och proteomik.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 okt 2021.