Centrum och infrastrukturer vid Biologi och bioteknik

Forskargrupperna och forskarna vid institutionen för Biologi och bioteknik deltar i flera nationellt och internationellt finansierade center och infrastrukturer. Institutionen fungerar vidare som länk mellan vissa av dessa.


Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya material från träden. Uppdraget är att skapa kunskap och utveckla kompetens som kan ligga till grund för ett innovativt användande av skogen som råvara.

Systembiologi är en tvärvetenskap som kräver samarbete mellan biologer, matematiker, fysiker, kemister, ingenjörer, läkare och datavetare. Göteborgs centrum för systembiologi är ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin från Göteborgs Universitet, samt Chalmers.

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning. Inom fyra temaområden (råvaror, teknologi, miljö samt mat-hälsa) utarbetas för närvarande nationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

CFB är ett stort forskningscenter med huvudsäte på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och satellitsäten på Chalmers, KTH samt University California of San Diego. Centrat är finansierat via en donation på 1.3 miljarder DKK från Novo Nordisk fonden.
 
 
 
Infrastrukturer:
 • Bioinformatics Infrastructure for Life Science, BILS
  En nationell infrastruktur finansierad av VR, med sin kärnverksamhet vid SciLifeLab. BILS är den svenska noden I ELEXIR, en EU-finansierad infrastruktur för bioinformatik. Chalmers har en nod i BILS och planerar att expandera denna för att bli en huvudnod för bioinformatikservice i regionen.

 • Systems biology Infrastructure for Life Science, SILS
  Chalmers är en av huvudnoderna i denna infrastruktur. SILS är den Svenska noden av ISBE (Infrastructure Systems Biology Europe) som erhållit uppstartsfinansiering från EU (Chalmers och GU är de två svenska representanterna i denna infrastruktur). Institutionen kommer säkerställa koordineringen av BILS- och SILS-aktiviteter vid Chalmers och samtidigt utgöra en koppling mellan de två.

 • Chalmers Mass Spectrometry Infrastructure, CMSI
  CMSI är en av Chalmers infrastrukturer, och erbjuder instrument för masspektrometri och tjänstanalyser för forskare på Chalmers, men även från annat håll. För tillfället kan många olika typer av små molekyler analyseras i biologiska prover på CMSI, och mängden analyser som kan köras utökas. Infrastrukturen gör även metabolomikanalyser och är en nod till Swedish Metabolomics Centre i Umeå.

 • Fermentation
  På Chalmers finns en av världens största akademiska plattformar för fermentering. Denna består av mer är 40 datoriserade bioreaktorer (en investering på över 15 miljoner kronor) vilka är tillgängliga för alla forskargrupper på institutionen.

Sidansvarig Publicerad: to 03 jun 2021.