Vision

Vår vision lyder som följer:

BIO är en global ledare inom bioteknik för bioekonomi och människors hälsa.

 

Huvudmål:
– BIO är attraktiv för forskare, lärare och stödpersonal i toppklass.
– BIO karaktäriseras av interdisciplinära kompetenser och banbrytande forskningsresultat inom olika underdiscipliner av bioteknik. Därför ska BIO också vara en samarbetspart som svenska och utländska intressenter föredrar.
– BIO erbjuder den mest attraktiva utbildningen inom bioteknik och våra studenter är eftertraktade av industrin, akademin och den offentliga sektorn.
– BIO är ett ledande innovationscenter inom området Life Science nationellt, och erbjuder unika lösningar som applicerar excellent forskning på tillämpning för utveckling av ett hållbart samhälle.
– BIO påverkar aktivt den forskningspolitiska agendan i Sverige när det gäller bioekonomi och människors hälsa.

 

Institutionen hade vid starten i januari 2015 160 anställda, med en förväntad tillväxt till 250 medarbetare innan 2020. Ökningen kommer delvis att ske genom aktiv rekrytering av professorer och docenter.

 

 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 10 maj 2016.