WACQT | Wallenberg Centre for Quantum Technology

Vår vision för WACQT | Wallenberg Center for Quantum Technology, är att bygga en öppen och interaktiv miljö för kvantteknologi som stärker det svenska samhället. Vi tror att kreativitet stimuleras i en miljö där studenter och forskare från olika discipliner, såväl som ingenjörer och andra branschrepresentanter möts regelbundet i olika konstellationer. Ett rikt flöde av idéer i en öppen miljö ökar både vetenskaplig kvalitet och relevans samt förkortar tiden att utnyttja resultaten.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2021.