Workshop 2015


Intresset var stort när den tredje upplagan av Transportinköpspanelens årliga workshop för transportinköpare gick av stapeln på Chalmersska huset i Göteborg. Temat för dagen var Inköp av transporttjänster och lockade deltagare från många olika delar av industrin. Under dagen presenterades en del av resultaten från den enkätundersökning som utfördes under hösten 2014.

Transportinköpspanelen är ett gemensamt och långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Göteborgs universitet. De tre parterna vill, tillsammans med representanter från såväl akademi som industri, påverka hur företag arbetar med inköp av transporttjänster och bidra till att utvecklingen av detta går i en positiv riktning för både miljön och det enskilda företaget med ökad effektivitet som resultat.

Under dagen diskuterades de olika företagens förhållningssätt till inköp av transporttjänster, vilka krav som ställs på transportören och hur relationerna till transportörerna ser ut. Tillvägagångssätten skilde sig stort mellan de deltagande företagen, vissa berättade om höga krav på miljöklassning och andra lägger största vikten på att leveranserna ska komma fram i rätt tid då det finns snäva tidsfönster för lossning och lastning. Även upphandlingsregler som inköparen måste förhålla sig till påverkar det slutliga valet av leverantör.

Workshopen satte också fokus på de viktigaste frågorna för en hållbar utveckling av transporter. Deltagarna diskuterade de resultat som enkäten visade för år 2014, och gjorde också jämförelser med enkätsvaren från 2012. Enkätsvaren visade att mer lagstiftning och reglering, högre skatter och ökade bränslepriser ansågs ha störst påverkan på transportbranschen i framtiden. De deltagande företagen var i stort sett positiv till denna utveckling, men var överens om att nya lagar och regler måste vara tydliga, rättvisa, långsiktiga och gemensamma inom EU, då de flesta Svenska företag har internationella transporter.

När dagen gick mot sitt slut återstod bara för deltagarna att säga sitt om workshopen och det framkom tydligt att behovet var stort för transportinköpare att få träffa andra i samma position för att diskutera aktuella frågor och lära av varandra. Deltagarna tyckte bland annat att workshopen var bra organiserad och att innehållet var välbalanserat samt att den bidragit till att ge nya infallsvinklar och tankesätt kring utmaningar som transportinköpare ställs inför.


Text och foto: Hanna Timring

Sidansvarig Publicerad: on 11 maj 2016.