Workshop 2018

Omställningen till fossilfria transporter går fortfarande trögt, även om det finns en positiv trend med fler företag som ställer miljökrav vid transportupphandling. I synnerhet finns ett ökat intresse för alternativa drivmedel. Det var en av sakerna som diskuterades på Transportinköpspanelens årliga workshop den 25 april, som samlade över 30 deltagare från näringslivet och akademin för att lyssna till den senaste utvecklingen inom transportinköp.
 
Det var fullt hus på Transportinköpspanelens årliga workshop i Chalmersska huset i Göteborg den 25 april. Totalt samlades runt 35 deltagare från 22 olika företag och organisationer för att diskutera och lyssna till talare som delade med sig av sina erfarenheter inom transportinköp.
 
Under dagen presenterades resultat från Transportinköpspanelens enkätstudie av transportinköpande företag, som genomförts vartannat år sedan 2012. En slutsats när det gäller miljö och transporter är att det generellt finns ett försiktigt ökat intresse bland företagen att inkludera miljöaspekterna vid transportinköp genom kravställande vid upphandling. Fler företag är också villiga att betala ett högre pris för transporter som har mindre miljöpåverkan.
 

Generellt finns ett försiktigt ökat intresse bland företagen att inkludera miljöaspekterna vid transportinköp genom kravställande vid upphandling

 
Professor Finn Wynstra från Erasmus University visade hur man kan jobba med kontrakt som styrmedel, så kallad ”Performance-based contracting”. Efter genomgång av intressanta exempel på kontrakt genom tiderna, allt från kolonisering av Australien till försäljning av flygplansmotorer, diskuterades prestationsbaserade kontrakt för transportbranschen.
 
Jonas Wilhelmsson från Ericsson pratade om möjligheter som ny teknik kan generera för att skapa effektivare transportlösningar. En slutsats var att digitaliseringen och uppkopplat gods öppnar upp för effektivisering och nya affärsmöjligheter, men ställer ökade krav på djupare samarbete inom försörjningskedjan och ökad delning av information.
 
På eftermiddagen var det Rebecka Bryman och Natalie Gutierrez tur att berätta om hur Volvo Group arbetar med att inkludera miljöaspekter i sina transportinköp. Volvo arbetar bland annat med att se hur transportleverantörsvalet kan styras för att reducera koldioxidutsläppen för transporterna.
 
Text och foto: Linda Styhre

Sidansvarig Publicerad: må 11 jun 2018.