Workshop 2017


Betalningsviljan för grönare transporter har ökat, och transportinköpare ställer fler hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det är några av de senaste resultaten från TIP:s enkätstudie som presenterades på Transportinköpspanelens femte workshop.

På workshopen, som hölls den 12 maj 2017, presenterades och diskuterades resultat från den tredje upplagan av enkätstudien ”Inköp av transporttjänster – idag och i framtiden”. På eftermiddagen presenterades studien ”Framtidens vägtransporter 2030 och 2050”, där deltagarna fick svara på en rad påståenden om transportbranschens framtid med hjälp av mentometerverktyg.

2016 års enkätstudie visar på intressanta resultat som deltagarna fick ta del av. En positiv utveckling verkar vara en ökad betalningsvilja för hållbarare transporter. År 2012 och 2014 svarade endast 3 procent respektive 9 procent av företag ja på frågan om de idag betalar mer för en transport som ger mindre miljöpåverkan. År 2016 var denna siffra 21 procent.

En annan förändring mellan studierna 2014 och 2016 är att tranportinköpare ställer fler hållbarhetsrelaterade krav vid transportupphandlingar. Det vanligaste kravet är att leverantören ska använda lastbil med hög miljöklass och det kravet som ökat mest sedan förra mätningen är krav på förnybara bränslen.

Tre frågor diskuterades på workshopen:
•    Har betalningsvilja för transportlösningar som ger mindre miljöpåverkan ökat?
•    Vilken roll har transportinköpare för utvecklingen av transportbranschen?
•    Vad krävs för att göra större ändringar i transportupplägget?

Framtidens vägtransporter 2030 och 2050 är en delstudie inom EMATS-projektet. Målet med projektet är att utveckla framtidsscenarios för framtidens vägtransporter, genom att fråga experter inom industri, universitet och myndigheter hur de ser på utvecklingen.

Läs mer om EMATS-projektet här

Under Transportinköpspanelens workshop presenterades och diskuterades framtidsprojektioner och vilka konsekvenser de kan få för transportinköp och transportsystemets omställning. Frågar som försökte besvaras var:
•    Vilken projektion är av störst intresse för transportinköpare?
•    Hur kan transportinköp påverka utvecklingen?
•    Hur påverkas transportinköp av dessa förändringar?
Projektresultatet visar bland annat att det saknas samsyn kring flertalet frågor, till exempel när det gäller utveckling av nydanande affärsmodeller för transportlösningar och huruvida vi kommer att nå våra klimatmål för 2030 och 2050 eller inte.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 jul 2017.