Workshop 2016

Transportinköpspanelens fjärde upplaga av den årliga workshopen för transportinköpare hölls den 6 april i Göteborg. Årets tema var ”Att ställa krav och skapa förutsättningar för effektiva transporter”.

Inledande talare fokuserade på hur man ställer krav på rätt sätt och hur man följer upp dem, vilket är något som inte alltid görs. Vidare presenterades hur nivån på CO2-utsläppen från transporter påverkas av hur kraven ställs, samt hur man kan använda sig av upphandlingsverktyg som stödjer transportinköparen i arbetet att skapa mer hållbara transporter. I den efterföljande diskussionen togs bland annat upp vikten av dialog mellan transportköpare och transportleverantörer, liksom hur man skapar en bra grund för dialog. 

I den andra sessionen presenterades och diskuterades hur man kan skapa förutsättningar för hög fyllnadsgrad. Överlag så nämndes samarbete och dialog på olika nivåer som en utmaning för att öka fyllnadsgraden. Samordningen mellan utleverans och inleverans är viktig. Information om flödet behövs för att kunna planera och en dialog mellan involverade parter är nödvändig. Flera av deltagarna nämnde att man behöver ha en ”win-win”-inställning, dvs. att se på arbetet med andras ögon och försöka nå en lösning där båda parter kan ta en del av vinsten så att man inte suboptimerar mellan företag eller avdelningar.

Slutligen presenterades skillnaderna mellan privat upphandling och offentlig upphandling, som arbetar utifrån Lagen om Offentlig Upphandling – LOU. Gruppen diskuterade vad företag kan lära sig av transportinköp inom offentlig verksamhet och vice versa. Tydliga skall-krav, framförhållning i tid, beställarkompetens och möjligheten att sätta långsiktiga och ambitiösa mål t.ex. rörande biobränsle och fossiloberoende, nämndes som en lärdom för den privata sektorn. Offentlig verksamhet däremot kan inspireras av företagens sätt att arbeta med kunskapsöverföring och långsiktig utveckling av leverantörsförhållandena. 

​​​

Text: Linda Styhre
Foto: Linda Styhre, Hanna Timring

Sidansvarig Publicerad: må 16 maj 2016.