Workshop 2014

2014

Temat för den andra workshopen som ägde rum den 2 april 2014 var leverantörssamarbete där både transportinköpare och transportörer var inbjudna att delta. Syftet var att verka för kunskapsutbyte och nätverkande, samt bidra med ny kunskap inom transportinköp. Drygt 20 företag deltog i diskussionerna tillsammans med forskningsgruppen.
 
På förmiddagen låg fokus på samarbeten som hjälper till att minska kostnader och miljöpåverkan med goda exemplen från SKF, Bring Frigoscandia, Ovako och Schenker. Under eftermiddagen diskuterades följande frågor i två sessioner:

  • Hur kan transportinköpet lyftas till en strategisk fråga?
  • Hur kan teoretiska inköpsmodeller vara ett stöd i transportinköparens vardag?


Bilder från workshopen 2014:

 

Sidansvarig Publicerad: on 11 maj 2016.