Workshop 2013

​2013

Transportinköpspanelens första workshop gick av stapeln den 25 april 2013 på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Under workshopen presenterades och diskuterades resultaten från den första enkätstudien som genomfördes hösten 2012. Ett tiotal transportinköpande företag deltog tillsammans med tio forskare. Följande sessioner ingick i programmet:

  • Hur påverkar inköpet logistiksystemets effektivitet?
  • Vilken miljöpåverkan har inköpet?
  • Är vi resurseffektiva i vårt inköpsarbete?

Bilder från workshopen 2013​:
 


Sidansvarig Publicerad: on 11 maj 2016.