TIPS – Transportinköpspanelen i Samverkan

​Transportinköpspanelen driver sedan våren 2016 TIPS – Transportinköpspanelen i Samverkan. TIPS är en grupp för erfarenhetsutbyte inom transportinköp bestående av 10 medlemmar med erfarenhet av transportinköp från olika branscher. 

Gruppen träffas två gånger per år i internatform, från lunch till lunch över två dagar. Under träffarna presenterar en av gruppens medlemmar en specifik och aktuell frågeställning som gruppen sedan analyserar gemensamt för att arbeta fram konkreta lösningsförslag. Arbetet leds av två forskare med erfarenhet inom transportinköp.

Genom att dra nytta av TIPS-gruppens samlade kunskap skapas ett aktivt och erfarenhetsbaserat lärande, där praktisk erfarenhet och akademisk forskning korsbefruktar varandra.

Medlemskap i TIPS är personligt för att skapa kontinuitet och långsiktighet i en sammansvetsad grupp. Alla diskussioner är konfidentiella vilket ger möjlighet till öppna diskussioner och tillfälle att hantera frågor som kan vara svåra eller olämpliga att bolla med andra i den egna organisationen. Medlemskap bygger på ”självkostnadspris”, dvs. eget utlägg för resa och internat (boende och mat).

Är du intresserad av att veta mer om TIPS? Kontakta Viktoria Sundquist,
E-mail: viktoria.sundquist@chalmers.se, telefon: 031-772 34 82.

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2021.