Transportinköpspanelen

​Vägen mot hållbara transporter

Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transportsektorns utveckling. Trots inköpens sammantagna betydelse för effektiviteten i transportsystemet så är transportinköp i många företag inte betraktad eller hanterad som en strategisk fråga. Transportinköpspanelens syfte är att följa utvecklingen av företagens sätt att köpa transporttjänster och på olika sätt försöka bidra till att påverka denna utveckling i positiv riktning. Arbetet grundas på en växelverkan mellan industrin och akademin. Gemensamt kan vi skapa bättre förutsättningar för:

  • Effektivare inköpsarbete
  • Effektivare logistik
  • Minskad miljöpåverkan från transporter

Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Vad innebär ett hållbart transportinköp?

Effektiva transporter är av avgörande betydelse för svenskt näringsliv och för Sverige som exportnation. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänligare transporter. IVL, Chalmers och Göteborgs universitet arbetar gemensamt för att öka kunskapen om hur transporttjänster köps in av företag i Sverige. Uppbyggnaden av en transportdatabas utgör grunden för utveckling av metoder för effektivare transportinköp.
Vartannat år sedan 2012 genomförs en större enkätstudie där följande områden undersöks:

  • Inköp av transporttjänster
  • Trafikslag
  • Miljöaspekter
  • Flöden och transporter i organisationen
  • Framtid


Transportinköpspanelens informationsfolder

Ladda ner den senaste versionen av Transportinköpspanelens folder
Transportinkopspanelen.pdfTransportinkopspanelen.pdfOm du är intresserad och vill veta mer eller delta i arbetet är du välkommen att höra av dig!

Linda Styhre
IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 031-708 65 02
E-post: linda.styhre@ivl.se
Dan Andersson
Chalmers tekniska högskola
Tel: ​031-772 13 39
E-post: dan.andersson@chalmers.se
 

 
 


 

Sidansvarig Publicerad: fr 11 mar 2022.