Transportinköpspanelen

 

Transportinköpspanelens syfte är att genom forskning i nära samarbete med näringslivet bidra till effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänligare transporter. Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Är du intresserad av att veta mer eller delta i arbetet, hör gärna av dig!

 

Linda Styhre
IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 69 02
E-post: linda.styhre@ivl.se

Dan Andersson
Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 13 39
E-post: dan.andersson@chalmers.se


Sara Sköld
IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 68 02
E-post: sara.skold@ivl.se


 
 

 

Sidansvarig Publicerad: on 03 jul 2019.