Nyheter

Transportinköpspanelens årliga workshop 2020

Workshoptemat var samverkan för effektivare transportinköp i en föränderlig omvärld och workshopen hölls 18 november online. Nätverket möttes för att dela kunskap och diskutera hur transportinköp kan bidra till effektiva och hållbara transporter. Detta blir allt viktigare eftersom händelser såsom Covid19 och fler miljökrav och miljömål ändrar förutsättningarna för företag. Elgiganten berättade om sina erfarenheter och forskarna presenterar resultat från enkätstudien ”Inköp av transporttjänster – idag och imorgon” som sedan 2012 skickats ut till svenska företag vartannat år.
 

Transportinköpens femte upplaga av enkätstudien 2020

Under november och december 2020 genomfördes femte upplagan av Transportinköpspanelens stora enkätstudie: Inköp av transporttjänster – idag och i framtiden. Arbetet pågår med att analysera svaren. Vi tackar alla som är med och bidrar till forskningen genom att besvara enkäten!
 
Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om enkäten:
Linda Styhre, telefon 010- 788 6902, e-post: linda.styhre@ivl.se
Dan Andersson, telefon 031-772 1339, e-post: dan.andersson@chalmers.se
Catrin Lammgård, telefon 031-786 1457, e-post: catrin.lammgard@handels.gu.se
 

Hur ställer vi om till fossilfria godstransporter på väg? - Transportköparseminarie 2019

Seminarium hos Closer 10 september 2019: Läs mer här. Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar kring ”Transportinköp och energieffektiva transporter”

Transportinköpspanelens årliga workshop 2019

Den 23 september 2019 hölls Transportinköpspanelens årliga workshop för transportköpare på Lindholmen i Göteborg.

Presentationer av Wallenius Sol och Lantmännen varvades med presentation av nya resultat från TIP:s stora enkätstudie som genomfördes under hösten 2018. Enkäten skickas ut vartannat år till slumpmässigt utvalda företag med fler än 100 anställda inom tillverkande industri och partihandel i Sverige. Tidigare enkätstudier genomfördes 2012, 2014 och 2016. Under workshopen presenterades trender som framkommit i jämförelse mellan åren.

Senaste utvecklingen inom transportinköp diskuterades på välbesökt Workshop 2018

Omställningen till fossilfria transporter går fortfarande trögt, även om det finns en positiv trend med fler företag som ställer miljökrav vid transportupphandling. I synnerhet finns ett ökat intresse för alternativa drivmedel. Det var en av sakerna som diskuterades på Transportinköpspanelens årliga workshop den 25 april 2018, som samlade över 30 deltagare från näringslivet och akademin för att lyssna till den senaste utvecklingen inom transportinköp.

Läs mer

Transportinköpspanelen medverkade på Initiativseminariumet 2017

Den 15 november 2017 arrangerades Styrkeområde Transports initiativseminarium med fokus på omställning till framtida transporter. Transportinköpspanelen medverkade med en presentation av Linda Styhre, som gör en presentation.

Plats: Lindholmen konferenscenter, Göteborg
Mer information finns här


Diskussioner och nya insikter på Transportinköpspanelens workshop 2017

Betalningsviljan för grönare transporter har ökat, och transportinköpare ställer fler hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det är några av de senaste resultaten från TIP:s enkätstudie som presenterades på Transportinköpspanelens femte workshop, den 12 maj 2017.
Läs mer

Transportinköpspanelen på Northern LEAD Day 2017: "Transportinköpare ställer tydligare miljökrav"

Den 5 april 2017 anordnades Nothern LEAD Day på Chalmers, där den senaste logistikforskningen från Chalmers och Göteborgs universitet presenterades. Dan Andersson från Transportinköpspanelen var en av föreläsarna, och berättade om Transportinköpspanelens pågående forskning.
 
– Om vi ska kunna skapa förändring måste vi börja där vi kan göra skillnad. Allt börjar med Transportinköpet - det är vägen mot hållbara transporter, säger han.

Dan Andersson berättade om några av resultaten som hittills har framkommit i Transportinköpspanelens undersökning bland transportinköpare. Bland annat är allt fler företag beredda att betala extra för miljövänligare transporter.
- Kravställandet är större. Man mäter mer och ställer tydligare krav - och detta kommer att få effekt, säger Dan Andersson.
 

Pressmeddelande 2017: Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
 
Läs hela pressmeddelandet (publicerat 31 mars 2017)
 

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2021.