Konferenspresentationer

2020

”Transportinköp som möjliggörare för transporteffektivitet”
26 aug 2020. Presentation av Catrin Lammgård Transporteffektivitetsdagen (Treff)

Presentation


 ”Hållbara transporter och transportinköp”
23 januari, Presentation av Linda Styhre på möte inom Upphandlingsnätverket i Jönköpings län, Värnamo

2019

”Hållbara transporter – det börjar med ett transportinköp”

Transportinköparseminarie arrangerat av Closer och Region Skåne.
10 september 2019, Göteborg och 24 september 2019, Malmö, Linda Styhre
Styhre_Closer_190910.pdfPresentation

”Sjöfartens utmaningar och transportinköparens krav”
15 maj 2019. Presentation Sara Sköld konferens Framtidens Sjöfarts, Luleå

"Så löser vi transportutmaningen”
26 april 2019. Seminarium riktat mot transportköpare och andra aktörer inom godstransportsektorn anordnat av IVL (Anders Roth), Fossilfritt Sverige och NMC (nätverket för hållbart näringsliv). Resultat från TIP presenterades med frågeställningar såsom ”Vad händer hos företag och transportinköpare? Betalningsvillighet för miljölösningar, omprövade drivmedelsval samt sjöfarten på väg in i klimatfrågan.”

”Transportinköp och energieffektiva transporter”
1 april 2019. Energirelaterad fordonsforskning 2019, konferens arrangerad av Energimyndigheten Linda Styhre.

“Modal shift to sea from a transport purchasing perspective”
18 mars 2019. EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Göteborg, Vendela Santén.

”Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart”
9 januari 2019. Transportforum, Linköping, Sara Rogerson


2018

”Vilka miljökrav ställer transportinköpare idag?”
3 december, 2018. ​Seminariet ”Transportköparnas möjligheter att ställa miljökrav”, arrangerat av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, Linda Styhre

”Att köpa energieffektiva transporter”
15 november, 2018. Q3-dagen, Göteborg, Linda Styhre och Cecilia Hult

”Transportinköpets betydelse för godstransporters miljöpåverkan”
10 januari, 2018. Transportforum, Linköping, Linda Styhre


2017

"Hur kan transportköpare minska miljöpåverkan"
21 november, 2017.
Seminarie RoRo? Jorå! - framtiden för rullande gods på sjön, arrangerades av Lighthouse och Maritima klustret, Göteborg. Linda Styhre


“The transport purchaser’s role for sustainable transport”
15
november, 2017. Initiativseminariet, Göteborg. Linda Styhre


"Transportinköpare ställer tydligare miljökrav"
5 april, 2017.
Northern Lead-Day, Göteborg, Catrin Lammgård och Dan Andersson


"På spaning efter hållbara transporter – färska resultat från Transportinköpspanelen"
6 mars 2017. Presentation på Infrastrukturministerns dialogmöte ”Framtidens logistik – fokus sjöfart”, Näringsdepartementet, Stockholm
Linda Styhre


"Framtidens hållbara logistik -och godstransporter"
10 januari 2017. Seminarium anordnad av Näringsdepartementet under Transportforum:  Hållbara godstransporter en förutsättning för jobb och klimat, Linköping
Sebastian Bäckström.

2016


"Configuring Transport and Logistics Activities in Construction"
18-19
oktober,Nationella transportforskningskonferensen, Lund.
Anna Dubois, Kajsa Hulthén, Viktoria Sundquist.

"Plan for the future - sharing urban space"
18 oktober, The VREF Conference on Urban Freight 2016.
Dan Andersson.

“Purchasing transport services: Collaborative agreements for green connectivity”

28-29 september, Green logistics Colloquium, Naples, Italy
Dan Andersson, Arni Halldorsson, Kajsa Hulthén


"Hur kan ditt företag öka fyllnadsgraden?"

25 augusti, Transporteffektivitetsdagen 2016

Vendela Santén och Sara Rogerson


"Transport service procurement – initial findings and a research agenda"
21 mars 2016 , IPSERA Conference, Dortmund

Dan Andersson


2015


"Procurement of transport services"

6 oktober 2015, Initiative Seminar 2015: Boundary Crossing Transport Research - Chalmers Styrkeområde Transport
Linda Styhre


"Svenska företags förväntningar på de nya beslutsfattarna"
19-21 maj 2015, Logistik & Transport med Truck
Linda Styhre 

Presentation av Transportinköpspanelen
12 mars 2015, SLOW nordiskt forskningsnätverk
Dan Andersson

2014


"Transport as a loosely coupled system: Implications for research and practice"
21-22 oktober 2014, Nationell konferens i transportforskning
Anna Dubois och Kajsa Hulthén

 "Triads at the interface between supply networks and logistics service networks"
15-17 Oktober 2014, 8th Nordic Workshop on Relationships Dynamics (NoRD2014), Oslo
Dan Andersson, Anna Dubois, Anne-Maria Holma och Kajsa Hulthén

Presentation av resultat från transportinköpsenkäten
9 september, Ekocentrum, seminarium om Hållbara transporter för framtiden
Dan Andersson, Kajsa Hulthén


"Transportinköpspanelen - vägen mot hållbara transporter"
8-9 januari 2014 - Transportforum, Linköping
Linda Styhre, IVL

2013


”Transportinköpspanelen – vägen till hållbara transporter”
14 november 2013 Hållbara Transporter, Stockholm
Linda Styhre, IVL

“A framework for analysis of potentials in strategic transport service procurement”
22-23 oktober 2013 Nationell konferens i transportforskning, Göteborg
Kajsa Hulthén presenterade artikel av Anna Dubois och Kajsa Hulthén, Chalmers tekniska högskola

"Framtidens logistik: Transportinköpspanelen – vägen till hållbara transporter”
12 september 2013 Initiativseminarium 2013, Göteborg
Linda Styhre, IVL

"Varuägares krav vid inköp av transporter"
28 augusti 2013 - Transporteffektivitetsdagen, Göteborg
Linda Styhre, IVL

“Purchasing of transport Service – a survey among major Swedish shippers”
1-3 juni 2013 Nofoma Conference, Göteborg
Catrin Lammgård presenterade artikel av Catrin Lammgård, Göteborgs universitet, Dan Andersson, Chalmers tekniska högskola och Linda Styhre, IVL

"Vägen mot hållbara transporter börjar med ett effektivt inköp"
29 maj 2013 - Logistik & Transportmässan, Göteborg
Linda Styhre, IVL och Dan Andersson, Chalmers tekniska högskola
 

 
 

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2021.