Forskning och utveckling


Konstruktionscentrum verkar för forskning och utveckling inom konstruktionsområdet i nära samarbete mellan Chalmers och byggbranschen. Medlemmar med gemensamma mål och behov av forskning och utveckling samverkar i temagrupper inom specifika områden. Genom strategiska allianser säkerställs långsiktigt samarbete inom strategiska forskningsområden

 

Vision:
Konstruktionscentrum skall vara ett av Europas ledande samarbetsorgan för konstruktionsforskning

Strategi och mål

Forskningsområden

Forskningsprojekt (länk till research.chalmers.se)

 

 

 

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2019.