Strategi och mål

Strategi
Konstruktionscentrum skall främja rätt forskning med rätt deltagande i rätt tid genom att:

  • verka inom bygg- och anläggningsområdet, särskilt avseende beständighet hos konstruktioner och industriellt byggande;
  • utnyttja ett starkt nätverk, inom såväl näringsliv som Högskola, med en bred kunskap och kompetens, för att sprida information, kommunicera forskningsresultat och bedöma timingen i forskningsprojekten;
  • skapa förutsättningar för relevant konstruktionsteknisk forskning på en hög vetenskaplig nivå, syftande till effektivare byggande och möjlighet till individuell kompetensutveckling.
 
Mål
Konstruktionscentrum skall:
  • identifiera nya forskningsområden;
  • kontinuerligt söka efter relevanta forskningsprojekt, gärna i anslutning till existerande eller planerade byggprojekt;
  • medverka till att finna rätt bemanning av forskningsprojekt, där ett gemensamt deltagande från Chalmers och näringsliv skall eftersträvas;
  • medverka till att finna finansiärer till forskningsprojekt;
  • skapa ett starkt nätverk med bred kunskap och kompetens.

Sidansvarig Publicerad: to 09 okt 2014.