Forskningsområden


En genomgång av potentiella forskningsområden har gjorts för att utröna vad som är ”rätt forskning” inom Konstruktionscentrum. Följande analys utgör grunden för de strategier och mål som ställts upp beträffande forskningsområden.


Beständighet är ett område som idag är mycket aktuellt. Hur skall man konstruera för god beständighet, med bibehållen ekonomi och produktionsanpassning? Området innehåller en kombination av frågeställningar som sammantaget är mycket komplex. Några exempel:

  • Livscykeldimensionering kräver ingående kunskaper om konstruktionens framtida belastning, samt materialens långtidsegenskaper och miljöpåverkan.
  • Bärighetsanalyser av existerande konstruktioner kräver ingående kunskaper om hur materialegenskaper kan bestämmas in-situ och hur förekommande statistisk spridning på mätresultat kan behandlas.
  • Utmattningsanalyser kräver noggranna beräkningar med verifierande provningar.

Sammantaget är detta ett område som har hög prioritet i samhället, men är mycket krävande och förutsätter samverkan mellan olika vetenskapsgrenar.

Industriellt byggande är också ett område som är mycket aktuellt.
Behovet inom detta område kan sammanfattas enligt följande:

  • Snabbhet i byggande: Kravet på kortare byggtider kommer att bestå. Detta kommer att kräva en högre grad av industrialisering. Byggbranschens huvudproblem är som bekant dess fragmenterade byggprocess, där många parter avlöser varandra, men ingen överblickar helheten. 
  • Produktorienterad modellering och simuleringsmetoder: En förutsättning för industrialiserat byggande är emellertid ett effektivt datorstöd med en kärna som består av en produktorienterad databas. En sådan databas är en förutsättning för ett effektivt arbete i hela byggprocessen, t.ex. beräkningsarbete, produktionsplanering, produktion, logistik och förvaltning.  
 

Sidansvarig Publicerad: to 09 okt 2014.