Nyheter: Centrum Konstruktionscentrumhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 22 Oct 2021 04:52:47 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Initiativseminarium---ARKITEKTUR-LYFTER-DEN-KOMPLEXA-STADEN.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Initiativseminarium---ARKITEKTUR-LYFTER-DEN-KOMPLEXA-STADEN.aspxArkitektur lyfter den komplexa staden<p><b>Chalmers satsar på nya grepp inom stadsbyggnadsforskning </b></p><p><span style="font-size:18pt">Chalmers initiativseminarium</span><br /></p> <p><span style="font-size:10pt"><span style="font-size:18pt">ARKITEKTUR LYFTER DEN KOMPLEXA STADEN<br />8 september 2015</span></span></p> <p><br /><span style="font-size:10pt"><span style="font-size:18pt"></span></span>Världens städer är människans mest komplexa skapelser. De är i ständig förändring och speglar varje tids syn på sociala relationer, tillgänglighet och kulturella uttryck. Utveckling bygger på kunskap och nu arrangerar Chalmers <a href="/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/Sidor/default.aspx">Styrkeområde Samhällsbyggnad</a> ett initiativseminarium om arkitekturens roll och utmaningar inom praktiken, forskningen och politiken.</p> <p><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;line-height:18px">För mer information och anmälan: <a href="http://www.cmb-chalmers.se/events/?PURL=get_newevent&amp;Ev=E20150608150019">Se Inbjudan här</a></span></p> <p><span style="font-size:10pt"><strong>Arrangör</strong></span><span style="font-size:10pt">: Styrkeområde Samhällsbyggnad i samarbete med Mistra Urban Futures, CMB Centrum för Management i byggsektorn, Institutionen för arkitektur, Johanneberg Science Park</span><br /></p> <p style="font-size:10pt"><br /></p> <span style="font-size:10pt"> </span><p style="font-size:10pt"><span><strong>Kontakt</strong></span>: Jan Riise, Styrkeområde Samhällsbyggnad<span style="font-size:10pt">, 0708-712882, <a href="mailto:jan.riise@chalmers.se">jan.riise@chalmers.se</a></span><br /> </p> <p></p>Tue, 10 Feb 2015 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-prefekt-till-institutionen-för-Bygg--och-miljöteknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-prefekt-till-institutionen-f%C3%B6r-Bygg--och-milj%C3%B6teknik.aspxNy prefekt till institutionen för Bygg- och miljöteknik<p><b>Karin Lundgren, biträdande professor på avdelningen för Konstruktionsteknik, blir ny prefekt vid Institutionen för Bygg- och miljöteknik. Hon tillträder 1 januari 2015.</b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:arial"></span></b><b><span style="font-family:arial"><img class="chalmersPosition-FloatLeft" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/BoM/Profilbilder/Konstruktionsteknologi%20profilbilder/Lundgren-K.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Vad fick dig att söka tjänsten?</span></b><span style="font-family:arial"></span> </p> <span style="font-size:12px"></span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><span style="font-family:arial">Det är ju en utmaning! Och kanske framförallt att flera stora aktuella förändringar (Omstart Samhällsbyggnad, flytt, större projekt...) kan innebära goda möjligheter för oss till mera samarbete och större gemenskap inom institutionen, som jag tycker att vi bara inte får missa. Dessutom bad personer med helt olika bakgrund mig att söka - det fick mig att våga tro att jag skulle kunna vara lämplig.</span></p> <p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><br /><span style="font-family:arial"></span></p> <span style="font-size:12px"> </span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><b><span style="font-family:arial">Hur är din syn på ledarskap?</span></b><span style="font-family:arial"></span></p> <span style="font-size:12px"> </span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><span style="font-family:arial">En god ledare får medarbetare att vilja samarbeta, att vilja bidra till gemensam nytta. För att nå därhän behövs många faktorer: gemensamma mål, lyhördhet, tydlighet, prestigelöshet, högt i tak...</span></p> <span style="font-size:12px"> </span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><b><span style="font-family:arial">Vad är din bakgrund? </span></b><span style="font-family:arial"></span></p> <span style="font-size:12px"> </span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><span style="font-family:arial">Sedan 2012 leder jag forskargruppen Betongbyggnad. Jag blev civilingenjör V 1991, disputerade 1999, blev docent 2004, befordrades till biträdande professor 2011, och blir professor nu i december. Jag har lett ett stort antal forskningsprojekt av varierande storlek och slag: mindre projekt i nära samarbete med industrin, &quot;normalstora&quot; projekt med finansiering från olika källor t ex VR, Formas, Trafikverket, och delar av stora EU-projekt. Jag har också undervisat, under de senare åren framförallt i grundkurser - det är en kul utmaning att få med alla, även de som enbart går kursen för att den är obligatorisk. Under 2005-2007 var jag utbildningsområdesansvarig för Samhällsbyggnadsteknik. Då ingick jag i grundutbildningens ledningsgrupp och fungerade som en länk mellan ledningsgruppen och de programansvariga inom området.</span></p> <span style="font-size:12px"> </span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><b><span style="font-family:arial">Vad har du för fritidsintressen?  Är de egenskaper som krävs av dig då något som karaktäriserar dig även i yrkeslivet?</span></b><span style="font-family:arial"></span></p> <span style="font-size:12px"> </span><p class="MsoNormal" style="font-size:12px"><span style="font-family:arial">Jag jobbar gärna i trädgården, och seglar en del på somrarna. Framförallt är jag tillsammans med min familj - min man och jag har två vuxna (23 och 21 år) och två små barn (7 och 5 år) tillsammans. Många lyfter lite på ögonbrynen när de hör att vi började om med småbarn igen, men det är ett val som vi är väldigt glada för! För mig är det fantastiskt att följa deras utveckling, att få dem att ta hand om varandra, att få dela deras glädje över något som de lyckas med, och förstås att trösta och peppa vid motgångar. Självklart finns det paralleller till mitt arbete - jag tycker helt enkelt att det är otroligt givande att få människor att utvecklas och samarbeta.</span></p>Fri, 28 Nov 2014 13:00:00 +0100