Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 21 Oct 2021 23:20:29 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxVattenkraft – nya utmaningar i ett förnybart energisystem<p>OOTO Café, café, Sven Hultins Plats 2, Johanneberg Science Park 2</p><p>​Nu är det dags för Chalmers styrkeområde Energis fjärde Fredagsseminarium &amp; afterwork.  Vi ses i kafé Ooto, Guldhuset, Johanneberg Science Park, 22 oktober, 15:30-17.00.På detta seminarium ger oss Håkan Nilsson ​och Mohammad Hossein Arabnejad olika perspektiv om vattenkraften som har en nyckelroll för att balansera elsystemet, både i form av effekt och frekvens, när övrig produktion och användning av elen varierar över tid. Så kom, lyssna, och träffa kollegor, Styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/TM/Personal/håkannilsson.jpg" alt="Håkan Nilsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" /><span style="background-color:initial"><b>Ursprungligen designad för baskraft</b> möter vattenkraften nya utmaningar som en viktig källa för reglerkraft i ett förnybart energisystem med intermittenta produktionsslag. <br /></span><div><ul><li><span style="background-color:initial">​Hur påverkas strömningen i turbinerna av det nya körsättet? </span></li> <li>Hur kör man säkert? </li> <li>Vad är kostnaden för denna reglerkraft? </li></ul> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/hani">Håkan Nilsson​</a>, professor i strömningslära, ger en kort översikt över forskningsaktiviteter som ska bidra till svaret på dessa frågor.</div> <div><br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Personal/IMG_5825%20170.jpg" alt="Mohammad Hossein Arabnejad" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" />Dr. <a href="/sv/personal/Sidor/Mohammad-Hossein-Arabnejad-Khanouki-.aspx">Mohammad Hossein Arabnejad</a>, post-doc i ett projekt finansierat av SO Energi, ger en fördjupning kring effekterna av kavitation.<br /></div> <div><b style="background-color:initial">Program:</b><br /></div> <div><ul><li>15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Håkan Nilsson, professor i strömningslära, och Dr. Mohammad Hossein Arabnejad. (Språk: engelska)</li> <li>Frågestund.</li> <li>16:00-17:00, Mingel.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgruppen</span><span style="background-color:initial"> för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.​</span><br /></div> <div><br /></div> <span style="font-weight:700">Relaterat:<br /></span><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">​</a><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx" style="background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">Energilagring till havs ger mer tillförlitlig sol- och vindkraft​</a><br /><div><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vind- + solenergi= ny utmaning för vattenkraften</a><div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.tudelft.nl/en/eemcs/current/humans-of-eemcs/haakan-nilsson/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Håkan Nilsson Visiting Professor TUDelft</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Den surfande professorn</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"></a><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Strömningslära på Chalmers</a></span></div></div></div> <div><br /></div> <div><b>Tidigare fredagsseminarier<br /></b><a href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Rapport-SWPTC-i-fokus.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vindkraften är en viktig pusselbit i framtidens elnät​</a><br /><h4 style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;line-height:1.3;margin:0px;padding:0px 0px 5px"><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​</a><a class="titleLink clickLogger resultTitle" href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Plast-fran-avfall-till-attraktiv-ravara.aspx">Plast – från avfall till attraktiv råvara</a></h4></div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxRehab Matchmaking Workshop<p>Stora aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5, Göteborg</p><p>Välkommen till denna workshop i samarbete mellan Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Sahlgrenska akademin GU och MedTech West!</p><a href="https://sv-se.invajo.com/event/chalmers%2cinnovationsplattformen%2csahlgrenskauniversitetssjukhuset%2ch%C3%B6gskolanibor%C3%A5s%2csahlgrenskaakademingu%2cmedtechwest/rehabmatchmakingworkshop27october2021" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Läs mer och registrera dig</a> senast 25 oktober.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/CLS-Autumn-research-seminars3.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/CLS-Autumn-research-seminars3.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p>​<div>På höstens tredje seminarium lyssnar vi på vår gästforskare Amy Ou. Mer information om innehållet kommer längre fram. </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/William-Chalmers-forelasning-2021-Susanne-Aalto.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/William-Chalmers-forelasning-2021-Susanne-Aalto.aspxWilliam Chalmers-föreläsningen 2021: Susanne Aalto<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Galaxernas mörka hjärtan - där molekyler mättar monster</p>Susanne Aalto, professor i radioastronomi vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, är ​2021 års William Chalmersföreläsare. <div><br /><div>Susanne ska prata om det stoft och damm som finns i rymden – hur det skymmer sikten för oss, men också hur det bidrar till att galaxer kan utvecklas, genom växande svarta hål och stjärnfödslar. <span style="background-color:initial">Föreläsningens titel är  &quot;Galaxernas mörka hjärtan - där molekyler mättar monster&quot; och presenteras i RuNan, Chalmers Kårhus. </span></div> <div><br /></div> <div>Om du vill delta, <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/07b807f4-32db-4677-93c7-f4c53021b078%E2%80%8B">anmäl dig via denna länk, senast den 28 oktober</a>.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://youtu.be/XQtUJ57UKno">Du kan också följa föreläsningen live via Youtube</a>. </div></div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Om William Chalmersföreläsningen: </h3> <div><div>​Sedan 1991 arrangerar Chalmers den populärvetenskapliga William Chalmersföreläsningen runt årsdagen av skolans start, den 5 november 1829. Med föreläsningen vill högskolan hedra minnet av William Chalmers, som var direktör i Ostindiska kompaniet och i sitt testamente år 1811 donerade medel till en &quot;industrie-skola&quot;, som har utvecklats till Chalmers tekniska högskola. <span style="background-color:initial">Föreläsningen ges av en framträdande professor som belyser sitt ämnesområde med tillbakablickar och framtidsvisioner i ett globalt perspektiv. Föreläsningen är öppen för alla intresserade och </span><span style="background-color:initial">arrangeras av högskolan i samarbete med Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen.​</span></div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Klimatet,-COP26-och-globala-målen---mer-än-mål-13!.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Klimatet,-COP26-och-globala-m%C3%A5len---mer-%C3%A4n-m%C3%A5l-13!.aspxKlimatet, COP26 och globala målen – mer än mål 13!<p>Webbinarium</p><p>​Välkommen till nästa lärarfortbildning i vår serie om de globala målen för hållbar utveckling! Vid detta tillfälle är temat klimatförändringarna och FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. Lyssna på forskare som medverkar på klimatmötet och forskare som kombinerar litteraturvetenskap med klimatforskning. Deltag också i workshop och spel om klimatet och Agenda 2030 som du sedan kan genomföra i ditt eget klassrum!</p><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px"><span style="font-size:13px"></span></span><span style="background-color:initial;font-size:13px"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Hur kan vi bekämpa klimatförändringarna och samtidigt uppnå de andra målen för hållbar utveckling? Hur diskuterar det internationella samfundet om Agenda 2030 på COP26? Hur kan jag som lärare undervisa om klimat och hållbar utveckling på min skola? Det är några av de frågor vi ska beröra på lärarfortbildningen om de globala målen på temat klimat. Begränsa klimatförändringarna är ju ett av hållbarhetsmålen – nr 13 – men klimatfrågan har stor betydelse även för de andra målen.</font></span><div><span style="background-color:initial;font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial;font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif">Under webbinariet medverkar både forskare som har varit med på årets COP och forskare som driver klimatprojekt ur ett humanistiskt perspektiv. Forskarna berättar om hur vetenskapen kan bidra till att minska klimatförändringarna och hur klimatet kopplar till andra frågor om hållbar utveckling. Efter frågestund med forskarna fortsätter fortbildningen med en workshop om klimatet och globala målen som leds av pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet. I en övning, som du sedan kan genomföra med dina elever, får du reflektera över hur klimatmålet hänger ihop med de andra globala målen. Fortbildningen avslutas med att du får prova på att spela den digitala versionen av kortspelet Klimatkoll, utvecklat av forskare vid Chalmers. Spelet ger ökad kunskap om klimat och hållbar konsumtion genom att jämföra hur olika val i vardagen påverkar klimatet.</span><span style="background-color:initial;font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif">​</span></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-2021.aspxAct Sustainable 2021<p>Studenternas Hus, university building, Götabergsgatan 17, Campus Vasa</p><p>Act Sustainable är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma hållbarhetsvecka för alla studenter, forskare, lärare och annan personal på universiteten. Veckan är 15-19:e november på Studenternas Hus i Vasa.</p><div><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>Varmt välkommen till hållbarhetsveckan Act Sustainable 2021 den 15-19:e november. Act Sustainable är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma hållbarhetsvecka fullspäckad med inspiration, forskning och kunskap för alla studenter, forskare, lärare och annan personal på universiteten.<br /></div> <div><br /></div> <div><div>Den 15:e november slår Act Sustainable upp dörrarna till Studenternas Hus i Vasa och bjuder in studenter, forskare, lärare och all annan personal på universiteten till en hel vecka dedikerad åt hållbar utveckling. Varje dag bjuder på flera evenemang, alla med en unik ingång till och perspektiv på hållbar utveckling och årets tema: Faktivism – Fatta din fakta!</div> <div><br /></div> <div>Veckan kommer gästas av flera keynote speakers, än så länge kan vi avslöja att Maja Lunde är helt klar för ett samtal om hennes succéroman Blå tillsammans med forskare och studenter från Chalmers. <span style="background-color:initial">För h</span><span style="background-color:initial">ela programmet och all information du behöver för att delta se Act Sustainables webbsida (information på engelska)</span><span style="background-color:initial"> </span><a href="https://www.actsustainable.se/">www.actsustainable.se</a></div></div> <div><div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Årets tema: Faktivism – Fatta din fakta!</h2> <div><span style="background-color:initial">Å</span><span style="background-color:initial">rets tema är kanske viktigare än någonsin, och bär med sig en stolt akademisk tradition. Genom kunskap och en bättre förståelse av hur världen fungerar har vi verktygen för att forma och förändra den till att bli något bättre. Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling är ett försök till att göra världen bättre med ett holistiskt angreppssätt som aldrig tidigare har prövats på den här skalan. Vi måste alla bidra med forskning, kunskap och handling. </span><span style="background-color:initial">L</span><span style="background-color:initial">äs mer om årets tema på Act Sustainables webbsida (information på engelska): </span><a href="https://www.actsustainable.se/factivism" style="outline:0px">www.actsustainable.se​​</a></div></div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Håll dig uppdaterad</h2> <div><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">ör mer information om Act Sustainable 2021 besök webbsidan, följ eventet på Facebook eller kontakta Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Student Sustainability Hub i sociala medier.</span><br /></div> <div><br /></div> <div><ul><li>Besök Act Sustainables webbsida (informationen är på engelska): <a href="https://www.actsustainable.se/" style="outline:0px">www.actsustainable.se​</a></li> <li><span style="background-color:initial"><a href="https://www.facebook.com/events/studenternas-hus/act-sustainable-2021-factivism-get-your-facts-straight/312473326902759/">Följ eventet på Facebook här </a>(information på engelska)</span></li></ul></div> <div>Följ Student Sustainability Hub i sociala medier (information på engelska):</div> <div><ul><li><a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub/">Gothenburg Student Sustainability Hub (Facebook)​</a></li> <li><a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/">Student Sustainability Hub GBG (Instagram)​</a></li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">K</span><span style="background-color:initial">ontakt: Karin Bylund karin.bylund@gu.se</span><br /></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Act Sustainable arrangeras och administreras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet. </span><span style="background-color:initial">Läs mer om Göteborgs centrum för hållbar utveckling på </span><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">www.gmv.chalmers.gu.se</a></div></div> <div> <span lang="EN-US"></span><span></span><span></span><span class="y2iqfc"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif"></span></span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Design--och-konstruktionsdagen-2021-tema-vind.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Design--och-konstruktionsdagen-2021-tema-vind.aspxDesign- & Konstruktionsdagen 2021<p></p><p>Vind: Aerodynamik i rumslig design och konstruktioner i vår byggda miljö</p><strong>​Vind och vindlaster har stor betydelse när vi planerar och bygger våra städer och dimensionerar våra konstruktioner. Under årets upplaga av Design- och konstruktionsdagen får du höra experter berätta om hur de hanterar vind i höga byggnader, och forskare om vindtunneltester och virtuella stadsmodeller.</strong><br /><br /><div><div><br /></div> <div>&quot;Wind is all over, particularly In Gothenburg.   <br />The wind shapes trees and bushes along the barren west coast, where people have built their shelters and structures to meet the forces of the wind. Today, wind engineering is an emerging discipline that increasingly contributes to the design of our built environment from the envelope of skyscrapers to the public spaces of our cities.  <br /><br />In architecture streamlining expressed the heroic ethos of the 1930’s echoing the sweeping advances in aviation engineering of the age. Now, we must build our environment with a minimal footprint and deal with the consequences of climatic change. Thus, a smart aerodynamic cross section of a tower can replace tons of structural steel – in a world where severe storm events occur with rising frequency. At the same time, wind powers more and more of our energy consumption while expanding our awareness of the complex phenomena that steer the convoluted relationships between the forces in the atmosphere and the structures of our built environment.  <br /><br />These days, the Gothenburg Karla Tower gradually grows into the sky to become the tallest building in Scandinavia. Designed and engineered by <a href="https://www.som.com/">SOM</a> and <a href="https://www.vbk.se/">VBK</a> along with a large team of collaborating companies the tower deals with the increasing forces of wind in its high elevation. To overcome the effects of the wind new knowledge is provided from aeroelastic modelling of load bearing structures to aerodynamic design of leeward and comfortable urban spaces.  <br /><br />The webinar will address the advances in the research of wind design and engineering and practical application in the built environment by leading practitioners and researchers contributing within the field:    </div> <div><br />William Baker, SOM (Skidmore, Owings &amp; Merrill)<br /><span>Valery Chernoray, Chalmers<span style="display:inline-block"></span></span><br /><span>Svend Ole Hansen, SDU (Syddansk Universitet</span>)<br />Andreas Lindelöf, VBK</div> <div>David Salekärr, Serneke<br /><br />Discussion leader – Morten Lund, Chalmers<span style="display:inline-block"></span></div> &quot;<span style="display:inline-block"></span></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Collaboration-in-a-(post-)-pandemic-world.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Collaboration-in-a-(post-)-pandemic-world.aspxCollaboration in a (post-) pandemic world – the need to reconnect and rethink priorities<p>Online</p><p>​Välkommen till Global Sustainable Futures online konferens mellan 9-12 den 16 november 2021.</p><div><em>Mer info i den engelska kalenderposten</em><br />Konferensen riktar sig till forskare och lärare vid Chalmers och Göteborgs universitet och deras partners i låg- och medelinkomstländer i syfte att presentera papers, diskutera och dela erfarenheter av universitetssamarbeten. Presentationerna behöver inte fokusera på effekterna av pandemin, utan vi kommer att be deltagarna att reflektera över hur pandemin påverkar deras arbete och framtida prioriteringar, om alls. </div> <div><br /></div> <div>Deadline för abstracts: 7 september 2021</div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"></h3> <h2 class="chalmersElement-H2">Om programet</h2> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Parallella sessioner:</h3></div> <p class="chalmersElement-P">1. Food systems, nutrition and health </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">2. Energy, innovation and decent work</p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">3. Transforming urban lives   </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">4. Teaching and capacity development in higher education <br /></p> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Keynotes:<span><br /></span></h3> <div> </div> <p></p> <div> </div> <ul><li><span>Swati Parashar, Associate professor at the School of Global Studies vid Göteborgs universitet,<span></span></span> med “Towards Collaborative Futures: The need to reconnect in a post-pandemic world” </li> <li>Sharon Fonn, visiting professor, Sahlgrenska Academy, Göteborgs universitet</li></ul> <div> </div> <div></div> <div> </div> <div><span><span></span></span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span><span>Programkommitté:</span></span></h3> <div> </div> <div><span><span><span></span>Magdalena Eriksson, platform leader Global Sustainable Futures, <br />Liane Thuvander, Architecture and Civil engineering, Chalmers, <br />Ulf Svanberg, Biology and Biological Engineering, Chalmers, <br />Anders Burman School of Global Studies, University of Gothenburg <br />Göran Bondjers, Global Public Health, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.<br /></span></span></div> <div><span><span><br /></span></span></div> <div><span>Konferensen arrangeras av <span>Global Sustainable Futures<span> vid GMV.<br /><a href="https://gmv.gu.se/global-sustainable-futures/news-and-events/news/news-detail//save-the-date--collaboration-in-a--post---pandemic-world---the-need-to-reconnect-and-rethink-priorities.cid1721622">Läs mer på GMV:s webb</a><span></span></span></span></span><span><span><br /></span></span></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <div><strong></strong></div> <div> </div> <p></p></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxMaterials for Tomorrow 2021<p>Online</p><p>Inbjudan: 2021 års Materials for Tomorrow har undertiteln &quot;Additive Manufacturing – From academic challenges to industrial practice&quot;. På seminariet medverkar flera internationellt erkända talare från akademi och industri. Seminariet hålls som ett online-event den 17 november, kl 09:30-17:00, via YouTube.Årets seminarium ägnas åt den stora mångfalden av additiv tillverkning. Föreläsningarna omfattar additiv tillverkning av metaller som skrivs ut med laser eller elektronstråle (t.ex. för implantat och flygplanskomponenter), tryckning av vävnad från biofärger samt tryckning av termoplastiska polymerer.</p><span class="text-normal page-content"><div><h2 class="chalmersElement-H2"><a href="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx">Anmälan &amp; Program </a><p style="margin-bottom:10px;display:inline !important"><a href="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a> </p></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/Additive-manufacturing-can-fundamentally-change-the-way-we-live.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Intervju med professor Uta Klemenet: Additive tillverkning kan i grunden förändra vårt sätt att leva</a><span style="background-color:initial"> (På engelska)</span></p></div></span> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">Om Materials for Tomorrow<br /></span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:initial">Materials for Tomorrow är en årlig konferens som innefattar forskning, utbildning och innovation inom materialvetenskap. Det är ett av Chalmers<a href="/sv/styrkeomraden/initiativseminarier/Sidor/aktuella-seminarier.aspx"> Initiativseminarer​</a>, och </span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:initial">utgör en viktig mötesplats för representanter för forskning, innovation och samhälle.​</span></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020</a></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx"></a><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">Materials for Tomorrow 2019</a><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2018.aspx">Materials for Tomorrow 2018</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2017.aspx">Materials for Tomorrow 2017</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2016.aspx">Materials for Tomorrow 2016</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2015.aspx">Materials for Tomorrow 2015</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2014.aspx">Materials for Tomorrow 2014</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2013.aspx">Materials for Tomorrow 2013</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2012.aspx">Materials for Tomorrow 2012</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2011.aspx">Materials for Tomorrow 2011</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2010.aspx">Materials for Tomorrow 2010</a></p></div></div> ​​​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centreday_2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centreday_2021.aspxCentrumdag ChaseOn and GHz centre<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>ChaseOn and  GHz Centre now finalize Sweden’s largest wireless research programme between Chalmers and more than 20 industrial partners. At this day, leading researchers from Chalmers and industry summarize our long-term impact on telecom, radar, sensors, medtech, space etc and what we will bring to the next decade of wireless collaborations.  ​The Centre Day will be a hybrid event, both on-site in RunAn and on MS Teams.  ​​​​​ ​​​ ​​​​​​​​​​​</p>​​<div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/75edcf77-1615-4bb7-bd69-d0837eab284a" style="font-family:inherit;font-size:16px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Register for the Centre Day</a><br /><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;background-color:initial">Last day for registration is 26 October</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:20px;background-color:initial">​</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:20px;background-color:initial">​</span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Program</span></h2> <div> <div><span style="background-color:initial;font-weight:700">09:</span><span style="background-color:initial;font-weight:700">30     Registration and coffee</span></div> <div><span style="background-color:initial;font-weight:700"></span><strong></strong><strong style="background-color:initial">10:00     Directors of GHz and ChaseOn: Centre achievements<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">10:30     Transmitters for 5G and beyond<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">11:00     Antenna technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">11:30     RF GaN-technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">12:00     Lunch<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">13:00     Medtech wireless<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">13:30     RF/MW/THz scientific instrumentation<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:00     Wireless systems, sensor technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:30     Chalmers-industry wireless centre research after 2021<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:45     Chairman ChaseOn+GHz Centre: Concluding remarks<br /></strong><strong style="background-color:initial">15:00     ​End of Centre Day and coffee</strong></div> <div><br /></div></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx50 years of MANAGEMENT at CHALMERS<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>Welcome to the seminar: Managing more sustainable futures</p><h3 class="chalmersElement-H3">Program </h3> <div>13:00 <em>Managing sustainable futures at Chalmers</em><br /></div> <div> <span><em>–<span> </span></em></span>Chalmers 2029<em>,</em><span><em></em></span> Prof. <strong>Stefan Bengtsson, </strong>President and CEO of Chalmers, F86</div> <div><span><em>–<span> </span></em></span>Past and present at Technology Management and Economics, Prof. <strong>Maria Elmquist,</strong> Head of Department, I01</div> <div> </div> <div>13:20 <em>Lessons learned from managing through a pandemic</em> <br /><strong>Leif Johansson</strong>, Chairman of Astra-Zeneca, M77, Gustaf Dalén medalist </div> <div> </div> <div>13:45 <em>Managing transformation towards a sustainable world </em><em>–</em><em> An opportunity for Swedish leadership?</em> <br /><strong>Anna Nilsson-Ehle</strong>, Chairman of Vinnova, SIQ and Lindholmen Science Park, F76, Gustaf Dalén medalist</div> <div> </div> <div>14:10 <em>Break with birthday cake</em> <br />MANAGEMENT at CHALMERS 50 years and Prof. Holger Bohlin (1921-2019) 100 years</div> <div> </div> <div>14:45 <em>Managing electrification and more sustainable cities</em><br /><strong>Anna Westerberg</strong>, President Volvo Buses, I00<br /><br /></div> <div>15:10 <em>Managing more sustainable consumption</em><strong> <br />Jesper Brodin</strong>, CEO Ingka Group | IKEA, I95</div> <div> </div> <div>15:35 – 16:00 <em>Panel discussion</em> including Stefan, Maria, Leif, Anna, Anna and Jesper <br />Moderated by Prof. <strong>Mats Lundqvist</strong>, Vice-head TME and Director Chalmers School of Entrepreneurship, F91</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>When:</strong> Friday November 19, 13:00 – 16:00 <br /></div> <div> </div> <div><strong>Where:</strong> Chalmers, Vasa A, Vera Sandbergs allé 8 (limited seats) and on Zoom (webinar)</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> <em><strong> </strong></em></div> <div><strong>Welcome to register below! (or </strong><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e269d824-fd1f-4f39-b769-1dbbe9d2ebc3" target="_blank"><strong>click here</strong></a><strong>)</strong><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS4.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS4.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p>​<br />Höstens fjärde seminarium ges av Michael O'Connell, PhD student på avdelningen Ingenjörsutbildningsvetenskap på CLS. Mer information kommer längre fram.https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-–-Materials-for-futures-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-%E2%80%93-Materials-for-futures-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for future batteries<p>Online Zoom</p><p>​Welcome to our Tandem Webinar hosted by Chalmers Area of Advance Materials Science.  When: 25 November 2021, at 11 am. Place: Online, Zoom. In this tandem seminar, we will have two presentations dedicated to materials for future batteries. Two hot topics will be covered, one on high-performance materials based on nanoscopic building blocks, and one on carbon fibers for multifunctional composites.</p><b>​<br />The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link:</b><br /><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/67683291498"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">h</span><span style="background-color:initial">ttps://chalmers.zoom.us/j/67683291498</span></a><br /></div> <div><b>Password: </b>530987</div> <div><b>Meeting ID</b>: 676 8329 1498</div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">11:00 am. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li><span style="background-color:initial">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes, <br />Juan J. Vilatela, group leader at IMDEA Materials, centre for applied research, Madrid. Associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. <span style="background-color:initial">​</span></span></li> <li>Carbon fibers for multifunctional composites<span style="background-color:initial">​, </span><span style="background-color:initial">Fang Liu is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span></span><h2 class="chalmersElement-H2">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes</h2> <div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Juan-J.-Vilatela.jpg" alt="Juan J Vilatela" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Fostering the enormous potential of nanomaterials requires assembling them as organized structures on a macroscopic scale. For 1D nanomaterials their natural embodiment is as aligned fibres or fabrics that efficiently exploit the axial properties of their constituents. We work with a method to produce macroscopic solids made of 1D nanostructured directly collected as they grow floating in the gas phase. The resulting ensembles are “macromolecular” networks with many superior properties compared to monolithic materials: fibers of carbon nanotubes have tensile mechanical properties above many high-performance polymer fibers; fabrics of CNTs are ideal built-in porous current collectors to eliminate electron resistance limitations in composite battery electrodes, sheets of silicon nanowires are flexible and have high cyclability as lithium-ion battery anodes. </div> <div><br /></div> <div><b>Juan J. Vilatela</b> is a group leader at IMDEA Materials, a centre for applied research based in Madrid. He is also an associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. His group is focused on methods of synthesis and assembly of 1D nanomaterials, and their application for energy storage and as structural elements. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span><strong>Carbon fibers for multifunctional composites</strong></span></h2></div> <span></span><div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Fang-Liu.jpg" alt="Fang Liu" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Battery weight is one of the critical bottlenecks for electric vehicles. Multifunctionality, for instance integrating energy storage capabilities to structural components, is a key enabling technology in realizing substantial weight savings on the system level. Carbon fibres are widely used as reinforcements in polymer composites, while graphite powders are widely used as negative electrodes in batteries. Thus, using carbon fibres as negative electrodes, together with solid electrolyte and other components, one can build the so-called structural composite batteries. Imaging the doors and hoods of an electric car also store energy! However, almost all carbon fibres were developed from the mechanical point of view; a fundamental understanding on the behaviour of carbon fibres under the dynamic electrochemical and mechanical processes in structural composite batteries, and on the relationship between their performance and microstructure are still largely lacking. We aim to gain a fundamental understanding of carbon fibres in the multifunctional composites.</div> <div><br /></div> <div><b>Fang Liu</b> is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science. Her research interests are using advanced microscopy techniques to reveal structure-property relationship in multifunctional composites and natural fibre based composites. She is appointed as one of the “Excellence researchers” by the strategic innovation program LIGHTer of Vinnova. <br /><br /><b>Related:</b><br /><a href="/en/staff/Pages/Fang-Liu.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Fang Liu's research ​</a><br /><a href="https://materials.imdea.org/people/juan-jose-vilatela-garcia/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Juan J. Vilatela's research​</a><br /><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/2021-tandem-seminars.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Watch 2021 spring's Tandem Webinars​​</a><br /></div> <div><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxWorkshop om goda exempel på samverkan<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​SAVE THE DATE: Den 2 december bjuder Chalmers och RISE​ in till en workshop med goda exempel på forskningssamarbeten. Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och mervärdet av att arbeta tillsammans, samt hur dessa värden åstadkommits. Den primära målgruppen är forskare vid Chalmers och RISE. Mer information, och program presenteras runt den 20 oktober.   Datum: 2 december, 13:00-17:00  Plats: Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg. ​</p>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS5.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS5.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p><p class="chalmersElement-P">​</p> <p class="chalmersElement-P">På terminens och årets sista seminarium träffar vi Oskar Hagvall Svensson, <span>PhD student på avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap som försvarar sin uppsats. Mer information kommer längre fram.​</span></p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxSTS-dagarna 2022<p>TBD</p><p>​Välkommen till STS-dagarna 2022: 4-5 maj i Göteborg, den svenska mötesplatsen för Science &amp; Technology Studies i Sverige. Syftet med STS-dagarna är att skapa en mötesplats för forskare som är intresserade av frågor som rör teknik och vetenskap i samhället.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.