KC logotyp

Välkommen till Konstruktionscentrum

Konstruktionscentrum på Chalmers bildades 2003 och har sedan dess fungerat som en plattform för samverkan mellan högskolan och byggbranschen. Konstruktionscentrum verkar för att Chalmers skall ha en konstruktionsteknisk utbildning på hög internationell nivå och en välfungerande samverkan mellan byggbranschens olika aktörer. Konstruktionscentrum vill utveckla, förbättra och sprida kunskap inom kompetensområdet konstruktionsteknik och bidra till skapandet av säkra, vackra, välfungerande och hållbara byggnadsverk.

Publicerad: må 18 maj 2020.