Mingelbild från Design- och konstruktionsdagen

Organisation

Konstruktioncentrums styrgrupp
Ordförande
Mario Plos, Chalmers
Styrgruppens ledamöter:
Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Erik Beets, VBK
Mats D. Karlsson, Trafikverket
Kent Gylltoft, Chalmers
Reza Haghani Dogageh, Chalmers
Martin Laninge, Peab
Ingemar Löfgren, Thomas Concrete
Johan Österberg, Skanska
Daniel Ekström, WSP
Christoffer Svedholm​, ELU

Centrumföreståndare och vetenskaplig ledare:
Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Vice centrumföreståndare:
Reza Haghani Dogageh

Medlemsföretag:
Byggnadstekniska byrån AB
COWI AB
Derome Hus AB
ELU Konsult AB
Göteborgs Hamnn AB
Johns Bygg & Fasad AB
Kynningsrud Prefab AB
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NCC Sverige AB
Norconsult AB
Outokumpu Stainless AB
PE Teknik & Arkitektur
Ramböll Sverige AB
Samhällsbyggarna
Skanska Sverige AB
STING Svenska teknikingenjörer AB
SWECO Infrastructure AB
RISE Sicomp AB
VBK Konsulterande ingenjörer AB
WSP Sverige AB
ÅF Infrastructure AB

Sidansvarig Publicerad: ti 24 nov 2020.