Utmattningsdimensionering med FEM

Material från nedanstående seminarium:

Utmattningsdimensionering med FEM ”Lokala metoder”.Pdf
MOHAMMAD AL-EMRANI

Fatigue design of steel and composite bridges.Pdf 
MOHAMMAD AL-EMRANI
MUSTAFA AYGÜL

 

Forum för Avancerad Konstruktionsteknik
inbjuder till seminarium med tema
Utmattningsdimensionering med FEM. 

Finita elementmetoden används idag i större omfattning vid dimensionering och analys av broar. FE-modeller kan oftast inte direkt användas för att få ut nominella spänningar som behövs för en konventionell utmattningsanalys. Andra dimensioneringsmetoder som hot-spot spännings-analys och effektiv notchspänningsanalys är då mer lämpliga. Seminariet utgår från en ny dimensioneringshandbok som Chalmers har tagit fram på uppdrag av Trafikverket.
 
Seminariet riktar sig i första hand till konstruktörer, entreprenörer, beställare och forskare med intressen inom infrastruktur, konstruktionsteknik och närliggande områden.
 
Deltagandet vid seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan sker via e-mail till lena.hogberg@chalmers.se senast den 10 december.
 
Tid:               Fredagen den 12 december, kl. 14.00 – ca 16:00
Plats:           Forskarhuset, vån 3 (Snobberiet), Chalmers, Sven Hultins gata 8.
 
14.00           Inledning – Handbok för utmattningsdimensionering av stålbroar, Mohammad Al-Emrani
                     
14.15           Bakgrund och tillämpning av FEM-baserade beräkningsmetoder, Mohammad Al-Emrani
 
15.15           Examples on the application of local approaches in fatigue design and analysis, Farshid Zamiri
 
16.00           Mingel, fika och diskussion
 
 
Välkommen!
                                                                                                            

Sidansvarig Publicerad: to 18 dec 2014.