Timber bridges in Sweden and in the USAHållbarhetsaspekter, industriell produktion, förbättrad beständighet och nya beräkningsmodeller bidrar till att broar av trä, speciellt med tvärspända plattor är mycket attraktiv allternativ speciellt för vägbroar och gång- och cykelbroar med spännvidder under 50 meter.
 
James Wacker från Forest Product Lab, Madison, USA presenterar forskning och underhållsprogram i syfte att bevara och bärighetsberäkna gamla amerikanska träbroar. Kristoffer Ekholm, som nyligen doktorerat inom området mekaniska verkningssätt hos tvärspända plattor, presenterar sina forskningsresultat och diskutera framtida möjligheter för träbroar i Sverige. Finita elementmetoden kan vara ett lämpligt verktyg för att modellera tvärspända plattor med större noggrannhet och därmed bidra till bättre konkurrenskraft för träbroar. 
 
Seminariet riktar sig i första hand till brokonstruktörer, broproducenter och intressenter från kommuner och Trafikverket, entreprenörer, beställare och forskare med intressen inom infrastruktur och konstruktionsteknik.

Tid:  Fredagen den 27 februari, kl. 14.00 – ca 16:00
Plats: Forskarhuset, vån 3, Chalmers, Sven Hultins gata 8.
 
14.00  
 
Välkommen till Forum för Avancerad Konstruktionsteknik
Vad som är på gång inom Konstruktionscentrum – Robert Kliger
 
14.15 
 
 
15.10 
 
16.00 
 
Mingel och diskussion
 
 
Chalmers Konstruktionscentrum
                                                                                     
Robert Kliger
Mohammad Al-Emrani
Mario Plos
 

Sidansvarig Publicerad: fr 06 mar 2015.