Forum för avancerad konstruktionsteknik 2017

​Tema "Fibre reinforced concrete and durability"

Höstens Forum för avancerad Konstruktionsteknik hålls den 13 september och är fokuserat mot fiberförstärkt betong och hållfasthet. Seminariet hålls i samband med Carlos Gil Berrocals disputation 14 september.

Tid: 13 september kl.13.00-16.30
Plats: SB-K393, Plan 3, Sven Hultins gata 6

Program:

13:00 Introduction - Karin Lundgren, Chalmers University of Technology

13:10 "Cracking and durability in FRC" - Giovanni Plizzari, University of Brescia Download presentation

13:40  "Corrosion of reinforced concrete structures: from the diagnosis to the electrochemical repair" -
Véronique Bouteiller, IFSTTAR Download presentation

14:10 ”Current Projects on Corrosion in FRC Materials and Structures at DTU Civil Engineering” - Henrik Stang, Technical University of Denmark Download presentation

14:40  Coffee Break

15:00  "Long term field exposures of cracked steel fibre reinforced shotcrete" - Erik Nordström, KTH Royal Institute of Technology / SWECO Download presentation

15:30 "New advances on the design and quality control of FRC structural elements" - Albert de la Fuente, Universitat Politecnica de Catalunya Download presentation

16:00 Fiber Reinforced Concrete, Chalmers research" - Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group & Chalmers University of Technology Download presentation


Tema "What every structural Engineer should know about welds and welding"

Vårens Forum för avancerad Konstruktionsteknik hålls den 31 maj och kommer att handla om svetsar och svetsning. Talare är Joakim Hedegård från Swerea-KIMAB och Tennce Carlsson från Lecor Stålteknik.
Tid: 31 maj kl.13.30-16.00
Plats: Geostudion, ÖB, Sven Hultins gata 8

Följande finns på dagordningen för seminariet:

  • De vanliga svetsmetoderna deras inverkan på material och konstruktion.
  • Fogtyper, svetslägen och svetsförbands kvalitetsnivåer
  • Svetsningens kvalitetssäkring.
  • WPS:er (arbetsbeskrivningar för svetsning)
  • Svetsbeteckningar på ritning: ISO 2553 – vanliga symboler och hur gör vi för att få med lämpliga krav
  • Konstruktiv detaljutformning


Sidansvarig Publicerad: to 14 sep 2017.