Forum för avancerad konstruktionsteknik VT2022

​Temat för vårens forum "Betongplattor: Dimensionering och utvärdering med FEM"


 
Under de senaste åren har flera handböcker om beräkning, dimensionering och utvärdering av betongplattor publicerats vid Chalmers. Dessa vänder sig till verksamma konstruktörer och ger praktiska råd om hur finita elementmetoden (FEM) kan användas. Vid seminariet gavs en introduktion till dessa handböcker och genom exempel visas hur de kan nyttjas i praktiken:   
 
Lars Hallbjörn presenterade sina handböcker om FE-analyser och dimensionering av betongplattor. Speciellt visade han hur man bör hantera koncentrerade upplagsreaktioner och fria kanter.    
 
Mario Plos och Morgan Johansson presenterade rekommendationer för förbättrad utvärdering av betongplattor med FEM. Vid utvärdering av befintliga konstruktioner finns det stora möjligheter att kunna påvisa högre bärförmåga med hjälp av icke-linjär analys, jämfört med dagens praxis. Syftet med den presenterade rapporten är att förenkla användandet av sådana metoder vid praktiskt ingenjörsarbete genom detaljerade rekommendationer för successivt förfinade beräkningar. 
 
Medlemsmöte Information om nya initiativ:
-    Dimensionering och utvärdering med FEM – en fortbildningskurs 
-    Forskningsområden för samverkan inom Konstruktionsteknik 
-    Diskussion om initiativen  
 

Handböcker som presenterades:      

 

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jun 2022.