Pooley Bridge. Rendering av Knight Architects
​Pooley Bridge i Cumbria, England. Bild. Knight Architects

Forum för avancerad konstruktionsteknik VT2020

​Lägre underhållskostnader under en bros livslängd och även arkitektoniska kvaliteter gör att rostfritt stål ses som ett allt mer intressant materialval. I vårens Forum för avancerad konstruktionsteknik får du möta teamet bakom Storbritanniens första vägbro i rostfritt stål och höra om resan från upphandling till färdig bro.

 
Intresset för användning av rostfria ståltyper i brobyggnad har ökat markant på senare år. Livscykelanalyser och erfarenheter från byggda broar visar att de högre materialkostnader som rostfritt stål innebär i många fall kan tjänas in genom lägre underhållskostnader under brons livslängd. Rostfritt stål i broapplikationer har dessutom visat sig vara intressant utifrån arkitektoniska aspekter. Inom ramen för ”Forum för avancerad konstruktionsteknik” bjuder Konstruktionscentrum vid Chalmers in till ett seminarium om brokonstruktion i rostfritt stål.  
 
Storbritanniens första vägtrafikbro i rostfritt stål, Pooley Bridge, monterades på plats den 7 maj 2020 i Cumbria i nordvästra England, i en enda lyftoperation som var klar på 3 timmar. Bron ersatte en 250 år gammal stenvalvsbro som spolades bort i en översvämning under 2015.  Men när väljer man rostfritt stål för broar? Hur har man motiverat detta val i olika broprojekt och vad innebär det för beställare, arkitekt och brokonstruktör? I detta seminarium får vi möta teamet bakom Pooley Bridge och följa resan från tidig upphandling till färdig bro på plats.    

Talare:

  • Andrew Backhouse, Lead Technical ManagerOutokumpu 
  • Hector Beade Pereda, Head of Design på Knight Architects
  • Stewart Tennant, Technical Leader på GHD

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jun 2020.