Forum för avancerad konstruktionsteknik VT2019

​Nu finns presentationerna från seminariet, såväl som från det efterföljande medlemsmötet, att ladda ner! Presentationerna finns i anslutning till respektive rubrik nedan:

Konstruktionscentrum bjuder sina medlemmar till vårens seminarium inom ramen för Forum för avancerad konstruktionsteknik, med efterföljande medlemsmöte med fokus på samverkan inom examensarbeten    
Tid: Fredag 17 maj kl.13.30–16:30
Plats: SB-S393, plan 3, SB-huset (gamla A-huset) Sven Hultins gata 6

Träbyggnadsforskning på Chalmers – nysatsning som bygger på gedigen tradition  

Mycket har hänt på senare år inom träbyggnadsområdet både i Sverige och i övriga världen. Idag behövs en starkare samverkan mellan forskning och olika aktörer i träindustrin och byggbranschen för att på ett effektivare och mer optimerat sätt kunna realisera de möjligheter som träbyggnad erbjuder byggbranschen och samhället. I detta seminarium får vi höra om träindustrins vision och satsningar på området och får inblick i några forskningsområden på Chalmers med träbyggnad i fokus.

Medverkande:   

Mathias Fridholm, Svenskt Trä Mathias Fridholm - Swedish wood.pdf
Mathias har nyligen tagit över ledarskapet på Svenskt Trä med ambitionen om ännu större genomslag för träbyggandet i Sverige. Han kommer att beskriva träindustrins vision och pågående satsningar för att bidra till tillväxten i den globala bioekonomin.
Karl-Gunnar Olsson, Arkitekturens teori och metod, Chalmers: "Arkitektur och träbyggnadsteknik" 
Karl-Gunnar Olsson.pdf
Karl-Gunnar är professor och leder forskargruppen Arkitektur och teknik. Hans forskning är främst inriktad mot samspelet mellan arkitekter och ingenjörer i tidiga konceptuella designfaser. 
Robert Jockwer, Konstruktionsteknik Chalmers: “Development in timber engineering and outlook to future trends in research”.   Robert Jockwer.pdf
Robert har nyligen börjat som forskarassistent i Träbyggnad i gruppen för lättviktskonstruktioner på Chalmers. Han kommer att ge en överblick över sin tidigare forskning och utvecklingen inom träbyggnadsområdet i Schweiz. Han kommer visa på potential för forskning och framtida utveckling av träbyggandet i Sverige.
Yutaka Goto, Byggnadsteknologi, Chalmers: ”Sustainable use of wood in built environment.”
Yutakas forskning handlar om utvärdering av miljöpåverkan och fuktsäkerhet i träbyggnader. Presentationen handlar om hållbarhet med moderna byggmetoder för trä, med några exempel från pågående projekt.
Rasoul Atashipour, Konstruktionsteknik, Chalmers: “New research and development in the field of timber structures”   Rasoul Atashipour.pdf
Rasoul är forskare i gruppen för lättviktskonstruktioner vid Konstruktionsteknik Han kommer att presentera två exempel från den senaste forskningen och utvecklingen inom träbyggnad.     
 

  15:00 Kaffe

Samverkan inom examensarbete 2020    Areas for master thesis proposals in Structural Engineering 2020_presentation.pdf

Vi har under 2018 arbetat tillsammans med Konstruktionscentrums medlemmar med att strukturera och fokusera vårt samarbete kring examensarbeten inom området konstruktionsteknik. Utgångspunkten har varit vår gemensamma bild av att examensarbete är en mycket bra plattform för samverkan mellan högskola näringslivet kring forsknings- och utvecklingsfrågor.
 
Efter önskemål från flera medlemmar vill vi i år börja tidigt med processen. Lärarlagledaren på avdelningen, Joosef Leppänen, kommer att presentera aktuella forskningsområden inom konstruktionsteknik som har potential för samverkan i from av examensarbeten. Vi tar gärna emot era synpunkter och förslag, såväl på processen som på konkreta samarbetsområden, och ser fram emot en intressant diskussion med alla deltagare.    
 
Deltagande vid seminariet är kostnadsfritt, men anmälan obligatorisk. Anmälan är stängd
Kontakt: Catharina Björk, catharina.bjork@chalmers.se  

Välkommen ! 
Konstruktionscentrum vid Chalmers

Sidansvarig Publicerad: on 29 maj 2019.