Visionsbild: Översikt över Karlatornet och Karlastaden

Forum för avancerad konstruktionsteknik HT2018

Konstruktionscentrum bjuder sina medlemmar till höstens seminarium inom ramen för Forum för avancerad konstruktionsteknik samt medlemsmöte.

Välkommen till Chalmers torsdag 27 september. Vi inleder eftermiddagen med ett spännande seminarium om utmaningarna med Karlatornet med efterföljande diskussion. Efter avbrott för kaffe fortsätter eftermiddagen med en workshop kring principer för samverkan genom examensarbeten.


Seminarium: Karlatornet – en komplex konstruktion med intressanta tekniska utmaningar

Nordens högsta byggnad ska stå i Göteborg och den blir hela 245 meter hög med ca 600 lägenheter. Byggnaden är slank i sin utformning. Detta innebär en konstruktionsmässig utmaning där upplevelsen av byggnadens rörelse är en kritisk faktor som ställer krav utöver mer normala hållfasthetsmässiga krav. Grundläggningen är också en utmaning med 50 meter djupa lerlager och stora laster från tornets ringa fotavtryck.

Under ett seminarium kommer vi att få höra mer om dessa utmaningar och hur de har påverkat val av tekniska lösningar. Det blir cirka 90 minuters presentationer följt av möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Medverkande:

Erik Beets, VBK, konstruktionsansvarig för Karlatornet. Om de tekniska utmaningarna med att grundlägga en hög byggnad i Göteborgslera och hur det ändå råder platsbrist i tornets ändå stora konstruktioner.

Andreas Lindelöf, VBK, Konstruktör för Karlatornet. Om hur man fångar beteendet hos en statiskt komplex konstruktion där dess uppförande har stor inverkan på dess verkningssätt och där lastbilden förändras över tid.

 

Workshop: Nya principer för initiering och uppföljning av examensarbete

Under vårterminen 2018 har vi på Konstruktionscentrum arbetat aktivt med frågor rörande samverkan mellan högskolan och våra medlemsföretag. Huvudmålet är att få till ett effektivare utbyte och samarbete i, och att göra detta på ett mer strukturerat och tydligt sätt. Workshopen ”Samverkan mellan näringslivet och högskolan” som hölls den 16 maj var ett led i detta arbete, där bland annat samverkan kring examensarbeten diskuterades. Diskussionen gav en gemensam bild av att examensarbete är en mycket bra plattform för samverkan kring forsknings- och utvecklingsfrågor.

Parallellt har vi på Konstruktionscentrum och avdelningen för konstruktionsteknik arbetat med våra rutiner för att hantera examensarbeten. Nya principer för initiering och uppföljning av exjobb har tagits fram och förmedlades till våra medlemmar. Dessa principer kommer att presenteras och diskuteras vid workshopen. Ta chansen att påverka och på så sätt maximera nyttan för ditt företag - vi ser fram emot en intressant diskussion med konstruktiva synpunkter och förslag från alla deltagare i workshopen.

 

Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan sker via e-mail till

Catharina Björk: catharina.bjork@chalmers.se

Tid: Torsdag den 27 september, kl. 13.30 – 16:30

Plats: Sal SB-M022, plan 0, SB-huset (tidigare A-huset), Sven Hultins gata 6.

 

Välkommen !

Chalmers Konstruktionscentrum

Sidansvarig Publicerad: ti 25 sep 2018.