​Photo: Dan Van Der Zwalm

Design- och konstruktionsdagen 2015

2015 års tema för Design- och Konstruktionsdagen var ingenjörskonst som gör livsavgörande skillnad.

Huvudtalare är Toni Rüttiman
,  schweizisk brobyggare med världen som arbetsfält. Med hjälp av lokala kollegor har han byggt över 700 hängbroar i länder i Sydamerika och Asien när jordbävningar, översvämningar eller krig förstört befintlig infrastruktur.

Broarna, som byggs tillsammans med lokalbefolkningen, tjänar nästan två miljoner människor och är i huvudsak gjorda av återvunnet material som till exempel begagnade stålrör från oljeindustrin och vajrar från schweiziska linbanor. I krisdrabbade områden kan en bro möjliggöra barns skolgång, tillgång till vård och andra samhällsfunktioner och därigenom stärka tillväxten och hjälpa återuppbyggnaden.

Toni Rüttimann har varit verksam i Ecuador, Colombia, Honduras, Mexiko, Kambodja, Laos, Vietnam, Burma och Indonesien, och byggt broar för fotgängare som spänner upp till 264 meter - med mycket knappa medel.

Övriga talare och presentationer:

  • Christina Claeson-Jonsson, Ph.D,  Adjungerad Professor på Avdelningen för Construction Managment och ansvarig för FOU på NCC Construction Sweden AB, presenterar "Could 3D-printing be used to facilitate the reconstruction of societal functions in a disaster area?"

  • Bjørn Dolva, Statens Vegvesen, Program Manager på det norska etatsprogrammet, "NIFS–Naturfare - infrastruktur, flom og skred". ger en presentation om "Towards a robust transportation infrastructure to respond extreme weather events in Norway”.

  • Mårten Skogh & Eva Svanberg, Mårten Skogh är student på Teknisk fysik på Chalmers & Eva Svanberg är civ.ing. och konsult på Sweco. De representerar Ingenjörer utan gränser och presenterar: "Social Engineering - Redefining the Engineer".

  • Åke Solfeldt, Project Manager på WSP och Konstruktionsingenjör för SWIFT USAR håller en presentation om: "One way to make a difference - How to combine work as a consultant with volunteering.

Länk till detaljerat program

Tid: Måndag 23 november kl 13-17. Dagen avslutas med mingel och tilltugg.
Plats: Chalmers kårhus, sal RunAn. Seminariet är avgiftsfritt.

Obligatorisk anmälan: www.dkdagen2015.axaco.se 
SIsta dag för anmälan: 13 november
Välkomna önskar Konstruktionscentrum Chalmers, Samhällsbyggarna och Brosamverkan

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.