Assembly of the timber works of the Cambridge Mosque. Copyright: Blumer Lehmann AG
​Foto: Blumer Lehmann AG

Design- och konstruktionsdagen 2019

Tema: Freeform Timber Structures – Architecture- and Manufacture-aware design
 

Tid: 13:15-17:00 måndag 18 november 

Plats: RunAn, Chalmers kårhus

 
Årets tema för Design- & Konstruktionsdagen rör sig runt "freeform timber structures" och i fokus står ett nyligen invigt och mäktigt exempel på just denna typ av byggnadsverk: The Cambridge Central Mosque. Vi får höra teamet bakom byggnaden berätta om uppdraget, dess utmaningar och hur de utifrån sina respektive specialkompetenser har arbetat för att lösa dem.

Vi får också höra om temat ur ytterligare en vinkel när den före detta masterstudenten Simon Larsson, byggnadsingenjör vid Sweco, guidar oss i metodiken bakom Rigid Timber Gridshells, en presentation utifrån hans examensarbete från vårterminen 2019.

​Introduktion till temat: "Friform är ett viktigt element i modern komplex arkitektonisk design. Det innebär en hel kedja av visualisering, design, optimering, rationalisering, tillverkning och konstruktion. Perfekt synkronisering mellan alla steg är nödvändigt för att uppnå önskvärt resultat."
Introduction to the theme:
"Freefrom is an important element of contemporary complex architectural design. It involves a whole chain of visualization, design, optimization, rationalization, manufacture and construction and perfect synchronization between all steps is necessary to achieve desirable outcome."

Program

13:15   Intro och välkommen av prefekt Fredrik Nilsson, Chalmers
13:20   New Cambridge Mosque – Restrain Complexity: Design
Guilherme Ressel,
Marks Barfield Architects
14:00   New Cambridge Mosque – Restrain Complexity: Structural
Franz Tschümperlin, SJB Kempter Fitze
14:45   Kaffe
15:10   New Cambridge Mosque – Restrain Complexity: Parametric
Johannes Kuhnen, Design-to-Production
15:50   New Cambridge Mosque - Restrain Complexity: Construction
Jephtha Schaffner, Blumer-Lehmann
16:30   Design Implications of Rigid Timber Gridshells
Simon Larsson, Sweco (tidigare masterstudent)
16:50   Diskussion och avslut, Morten Lund, Chalmers + talare
Efterföljande mingel i Volvofoajén med lättare förtäring och dryck

Talare:

  • Guilherme Ressel, Marks Barfield Architects, London (Computational Designer)
  • Franz Tschümperlin, SJB Kempter Fitze AG, Eschenbach Switzerland (Structural analyses, timber construction)
  • Johannes Kuhnen, Design-to-Production, Erlenbach Switzerland (Parametric planning)
  • Jephtha Schaffner, Blumer-Lehmann AG, Gossau SG Switzerland (Project manager; planning, production and assembly of the timber construction)
  • Simon Larsson, Structural Engineer at Sweco and former Master's student at Chalmers with the thesis "Design Implications of Rigid Timber Gridshells"

Sidansvarig Publicerad: må 16 dec 2019.