Design- och konstruktionsdagen 2017


Temat för årets upplaga av Design & Konstruktionsdagen - Sustainable Design and Construction: Vi undersöker hur  olika aktörer i byggbranschen bidrar till hållbart byggande. Vad är beställarens kontra konstruktörens roller och hur ser de på hållbarhet? Vilka reglar och standarder finns för att stödja arbetet mot ett mer hållbart byggande både gällande nybyggnation och förvaltning av befintliga konstruktioner?

Program:

13:00  Introduction and welcome                                

Prof. Anders Logg, Dep. of Mathematics & Acting Director for Area of Advance Building Futures

13:10  Bridge Design from a Holistic Perspective                     

Mats D. Karlsson, Trafikverket, Prof of the Practice in Structural Engineering, Chalmers

13:30  Will you need a PhD to make an EPD according to New Standards for Sustainable Construction?

Rutger Gyllenram, Swedish Institute of Steel Construction / SIS TK209

14:10  Life Cycle Optimization in Concrete Bridge Construction - A Thrust to Sustainable Construction

Daniel Ekström, WSP Sweden, Industrial PhD Student Chalmers

14:30  Coffee Break

15:00  The Sustainable Design of Tall Buildings  

Jane Richards, Head of UK Structures, WSP UK

15:45  The Consideration of Sustainability in the Management of Structures

Prof. Dr. Bryan T. Adey, ETH Zürich

16:30  Questions and discussion

Morten Lund, Artistic Professor, Chalmers

17:00     Mingle, light snacks        

Sidansvarig Publicerad: on 29 nov 2017.