Broar med rostfritt stål

Forum för Avancerad Konstruktionsteknik, inom Konstruktionscentrum, inbjuder till seminarium med tema "Broar med rostfritt stål" den 17 maj.

Intresset för användning av rostfria ståltyper i brobyggnad har ökat markant på senare år. Livscykelanalyser och erfarenheter återhämtade från byggda broar visar att de högre materialkostnader som rostfritt stål innebär i många fall kan uppvägas av lägre underhållskostnader under brons livslängd. Rostfritt stål skiljer sig dock i många avseenden från konstruktionsstål som man i brobranschen är mer bekant med. Detta gäller så väl konstruktionsberäkningar som produktionsaspekter. Val av ”rätt” sort rostfritt stål är också mycket viktigt för att erhålla de fördelar som detta material har – och det till ”rätt” pris.

I detta seminarium försöker vi belysa olika aspekter av användning av rostfritt stål i stål- och samverkansbroar.

Anmälan via doodle: http://doodle.com/poll/rnh3r94vizw4g36g

Varmt välkomna!

Preliminärt program för 17 maj:
14.00   Inledning - Mohammad Al-Emrani, Konstruktionscentrum, Chalmers

14.10   Materialval och hållbarhetsaspekter - Anders Finnås, Outokumpu

14.35   Beställarperspektiv - Ebbe Rosell, Trafikverket

15.00   Klaffbro av rostfritt stål - dimensioneringsaspekter - Erik Olsson, ELU

15.25   Produktionsaspekter - Tennce Karlsson, Lecor Stålteknik AB

15.50   Ett konkurrenskraftigt brokoncept – erfarenheter från samverkansbroar med rostfritt  stål - Tobias Larsson, NCC

16.20   Mingel och diskussion


Broar med rostfritt stal.pdfBroar med rostfritt stal.pdf

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2016.