Publikationer

 

Publikationer från Avdelningen för konstruktionsteknik:

I databasen research.chalmers.se kan du söka ut publikationer från avdelningen från konstruktionsteknik från 2004 och framåt.
Artiklar, konferensbidrag, doktorsavhandlingar,
licentiatavhandlingar och rapporter.
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2019.