Jari Kinaret får Stiftelsens pris

Stiftelsens pris 2013 tilldelas Jari Kinaret, professor i fysik vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Han får priset för sitt enastående arbete med pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action.
Jari Kinaret har som koordinator för pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action lyckats leda arbetet att samla över hundra europeiska forskargrupper från 17 länder för att tillsammans av EU utses till ett av två vetenskapliga flaggskepp, så kallade ”Future and Emerging Technology (FET) Flagships”, med en tioårig finansiering på totalt nio miljarder svenska kronor.
 
I konkurrens med fem andra europeiska konstellationer har lag Chalmers, under ledning av Jari Kinaret, efter två års kamp utsetts till vinnare. I och med detta förväntas Europa och Sverige, med Chalmers i spetsen, ta en världsledande position i forskningen om supermaterialet grafen och dess tillämpningar. Den vetenskapliga och industriella betydelsen av detta är närmast ovärderlig, inte minst för Chalmers och för Sverige.
 
Priset består av en personlig belöning om 25 000 kronor och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor. Priset delas ut i samband med doktorspromotionen den 1 juni i Konserthuset.
 
Professor Jari Kinaret är chef för styrkeområde nanovetenskap och nanoteknik och ledare för CMT-gruppen vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Han har en bakgrund inom teoretisk fysik och elektroteknik, disputerade i fysik vid Massachusetts Institute of Technology 1992, och har varit på Chalmers sedan 1995. Han har publicerat femtiofem vetenskapliga artiklar och har sex patent. CMT-gruppen består av cirka tio personer och har nano-elektromekaniska system (NEMS) som sitt huvudsakliga fokusområde. Gruppen har deltagit i flera europeiska, nationella och industriella projekt under de senaste tio åren. För närvarande koordinerar de ett EU-projekt om grafen-baserade NEMS.
 
Om Stiftelsens pris
En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan ett antal år bidrar stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden.
 
Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de chalmersanställdas avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel. Priset tilldelas en mottagare per år och delades ut för första gången år 2006.

Årets tema var internationalisering. Priskommittén önskade att vid val av 2013 års pristagare särskilt lyfta fram en bedrift som bidragit till kvalitetshöjande internationalisering.
 
Internationalisering på Chalmers syftar till samverkan över gränserna och bidrar därmed till att öka kvaliteten i den egna verksamheten och till att främja utveckling i ett samlat hållbarhetsperspektiv.

Foto: Oscar Mattsson

Sidansvarig Publicerad: må 04 nov 2013.