Forskningsprojekt

Inom Chalmers grafencentrum finns i dagsläget drygt tio forskargrupper som arbetar med grafen och relaterade tvådimensionella material. En stor del är grundforskning, både teoretisk och experimentell. Det handlar till exempel om modellering och optimering av grafenbaserade nanoelektromekaniska sensorer och grafenbaserad spinntronik.

Anpassade elektriska egenskaper hos nanokompositer

Avbildning och mönstring av grafen som membran och i komponenter med högupplösande mikroskopi​

Blå mikrokavitetslasrar baserade på galliumnitrid

Climbing the first principle carbon hill

ConceptGraphene

CVD graphene

Det svenska grafen initiativet

Graphene as heat dissipation material​

GaN-based electronics

Graphene-based TeraHertz Electronics

Graphene Spintronics

Ickelinjäriteter, dissipation och brus i grafenresonatorer

Intrinsic Josephson effect and continuous wave THz radiation

Kontinuumsmodellering av grafenmembran baserat på atomiska modeller under dynamisk belastning

Nanoelectronics and Spintronics with 2D materials - beyond Graphene

NanoSphere: Center för interaktions- och riskstudier i Nano-Bio-Geo-Sociotekno-sfära gränsytor

New Electronics Concept: Wafer-Scale Epitaxial Graphene

Organiska kemikalier emitterade från varor i teknosfären

Silicon Spintronics at Room Temperature

Suspenderade grafen nanostrukturer (RODIN)

The wdW-DF method and sparse-matter challenges

THZ Space Components

THz system and signal processing for medical diagnostics​​​​​​

​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 03 dec 2013.